Museum Rupelklei

Museum Rupelklei vertelt het verhaal van de vele steenbakkerijen in de Rupelstreek. Het museum ontstond in de jaren 70 om de herinnering aan de met de hand gemaakte baksteen te bewaren. 

De wereld van de artisanale baksteen wordt in beeld gebracht. Muurschilderingen vormen het decor voor de verschillende fases in het productieproces, levensechte beelden en allerhande werktuigen roepen de sfeer op van de zware arbeid op de gelegen.

Als bezoeker kun je het volledige productieproces van de bakstenen volgen, met als rode draad de verhalen van schrijver en Terhagenaar Piet Van Aken.

Maar Museum Rupelklei is meer dan de handsteen alleen. In de prehistoriezaal wordt het ontstaan van de kleilagen uit de doeken gedaan en wordt de verbazingwekkende geschiedenis van de streek -en van de aarde- blootgelegd. Hier staan talrijke zeldzame fossielen tentoongesteld die in de kleigroeven werden gevonden.

Uniek is het fragment van een menselijke schedel, de oudste die tot nog nu toe werd gevonden in Vlaanderen.

Individueel bezoek
Van begin mei tot eind september elke zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur.
Reserveer je bezoek via 0472 83 38 01 of mail naar edmond.lambrechts@telenet.be.

Groepsbezoek
Wanneer: alle dagen mits reservering
Tarief: € 2 per persoon + € 25 vergoeding gids (max. 25 personen/gids)
Reservering via Toerisme Rupelstreek (info@toerismerupelstreek.be - 03 880 76 25).

Workshops voor klassen
Voor klassen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar is er een pakket dat bestaat uit:
- een rondleiding met gids
- een workshop boetseren met klei
- een workshop baksteenverbanden met Lego-blokjes en een miniatuurhuis in baksteen.
Klik hier voor meer info. Reserveren via edmond.lambrechts@telenet.be.

Meer info

Uitbreidingstraat 33, 2840 Terhagen
T 0472 83 38 01 - edmond.lambrechts@telenet.be
www.museum-rupelklei.be

Deel deze pagina