Maak een afspraak voor je bezoek naar het gemeentehuis

Sluiten

Plan je een bezoek naar het gemeentehuis? Vergeet dan niet dat de diensten Burgerzaken en Omgeving op afspraak werken.

  • Maak je afspraak op www.rumst.be/afspraak . De afspraken met de dienst Omgeving verlopen indien mogelijk digitaal.
  • Respecteer het uur van je afspraak, kom dus niet te vroeg of te laat.
  • Kom het liefst alleen.
  • Aktes of attesten opvragen? Dat kan ook nog steeds 24/7 via het thuisloket .
We vragen alle bezoekers  in het gemeentehuis om een mondmasker te dragen.
naar top

Alles wat je moet weten over mondmaskers

Iedereen ouder dan 12 jaar moet een mondmasker bij zich hebben. Belangrijk is dat dit masker zowel de neus als de mond bedekt. Je kan kiezen voor een wegwerpmasker (bv. type chirurgisch masker) of een herbruikbaar stoffen masker. Welk type je ook kiest, het moet neus én mond bedekken, en je hebt het steeds op zak.

Iedereen ouder dan 12 jaar die zich buitenshuis begeeft, draagt dit mondmasker in het hele publieke domein in de provincie Antwerpen. Dat betekent dat je een masker moet dragen op alle openbare plaatsen: op straat, openbare plaatsen buiten en ook openbare plaatsen binnen. Verder draag je een mondmasker op alle plaatsen waar je geen 1,5 meter afstand kan houden, zoals bijvoorbeeld op het werk. Wanneer je eet of drinkt, mag je het mondmasker even afzetten en ook thuis is een mondmasker niet verplicht. 

Moet ik een mondmasker dragen tijdens het sporten (lopen, fietsen, …)?

Wanneer je intensief sport en dus een grote fysieke inspanning levert, (bv. bij joggen, lopen, fietsen …) moet je geen mondmasker dragen. Voorwaarde is wel dat je dan sport in daartoe bestemde sportinfrastructuur -zoals bijvoorbeeld een sporthal, een voetbalveld, een tennisbaan of een fit-o-meter, óf op plaatsen en tijdstippen waarop het risico voor overdracht van het virus klein is. Bijvoorbeeld in een omgeving waar er weinig of geen andere mensen zijn, of op plaatsen waarbij je elkaar slechts toevallig of zeer kortstondig kruist.

Wat is het ‘openbaar domein’?

Openbaar domein of publiek domein betekent de openbare weg, terreinen en plekken die toegankelijk voor het publiek, voor iedereen. Ook niet-openbare terreinen die voor een zeker aantal personen toegankelijk zijn, behoren tot het openbaar of publiek domein. Zodra je je privé-domein verlaat, zoals je thuis, bevind je je in de publieke ruimte: op straat, in openbare gebouwen zoals de bibliotheek, het stads- of gemeentehuis, maar ook winkels, horecazaken, provinciale parken en domeinen, … In het openbaar of publiek domein kan je mensen tegenkomen en is er dus risico op overdracht van het coronavirus.

Vraag je mondmasker en filter bij de apotheek

Er werden mondmaskers bedeeld in onze gemeente. Daarnaast startte op 15 juni de verdeling van de stoffen mondmaskers die de federale overheid ter beschikking stelt aan de inwoners. Deze maskers maken deel uit van de versoepeling van de maatregelen. Je kan ze afhalen bij de apotheek. Je kan er ook filters bekomen.

Het dragen van een stoffen mondmasker doe je niet om jezelf te beschermen, maar vooral om anderen te beschermen. Het mondmasker moet aan bepaalde criteria voldoen om deze bescherming te bieden, maar het moet vooral op de juiste manier worden gebruikt. Lees dus aandachtig de aanbevelingen.

Waarom worden mondmaskers aanbevolen? Hoe kan je een mondmasker maken? Hoe moet je een mondmasker gebruiken?
Een antwoord op deze vragen kan je op deze pagina vinden.

Blijf de zes gouden regels hanteren:

  • De hygiëneregels blijven essentieel. Dat betekent: handen wassen en geen hand geven of kussen bij een begroeting.
  • Activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende verlucht worden.
  • Je moet extra voorzorgsmaatregelen nemen als je mensen uit de risicogroep ziet. 
  • De afstandregels blijven van toepassing, behalve voor mensen uit je eigen huishouden, je uitgebreide bubbel (van 15 personen, per week) en kinderen jonger dan 12.
  • Je mag nauwer contact hebben met 15 personen per week. De groep kan elke week veranderen en de regel geldt per persoon. 
  • De groep mag niet groter zijn dan 15 personen, kinderen inbegrepen. Dat geldt voor binnen en buiten, dus ook op restaurant of in het park.