Alles wat je moet weten over mondmaskers

Op deze pagina lijsten we de federale regels samen met de aanvullende provinciale maatregelen op wat betreft het dragen van een mondmasker.

Waar en wanneer draag ik een mondmasker?

Federale regels rond mondmasker

Iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondneusmasker wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.
Deze verplichting is niet van toepassing:

 • op personen onderling die onder hetzelfde dak wonen
 • op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar
 • op personen die elkaar onderling ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten
 • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds

Daarnaast is het dragen van mondmaskers op een aantal plaatsen verplicht, ongeacht het aantal mensen dat daar aanwezig is:

 • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt.
 • in winkels en winkelcentra
 • voor klanten van horecazaken, behalve wanneer zij aan hun eigen tafel zitten
 • op handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
 • voor contactberoepen en hun klanten vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.
 • voor zaal- en keukenpersoneel in de horeca
 • in bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken
 • in casino’s en speelautomatenhallen
 • in winkelstraten, de markten met inbegrip van brocante- en rommelmarkten, de kermissen, en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is

Wanneer het dragen van een mondneusmasker niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Provincie Antwerpen – bijkomende maatregelen

Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar dient op het grondgebied van de provincie Antwerpen steeds een mondneusmasker bij zich te hebben. Je dient dit bij je te hebben in de openbare ruimte evenals in private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek. Bovendien blijft het verplicht een mondneusmasker te dragen op volgende plaatsen:

 • openbare gebouwen
 • markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten en de kermissen
 • ook in de omgeving van onderwijsinstellingen is het dragen van een mondneusmasker verplicht. Deze verplichting geldt tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen ervan: kleuter-, lager-, hoger-, universitair- en volwassenenonderwijs.

Deze verplichting geldt uitzonderlijk niet op plaatsen en/of momenten waarop het risico op overdracht van het virus zo goed als uitgesloten is gelet op de kortstondigheid en toevalligheid van het kruisen of passeren van personen. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en/of drinken.

Klik hier door naar de politieverordening van de provincie Antwerpen geldig vanaf 1/10/2020
Klik hier door naar de politieverordening van de provincie Antwerpen geldig vanaf 21/10/2020
Klik hier door naar de politieverordening van de provincie Antwerpen geldig vanaf 9/11/2020
Klik hier door naar het overzicht van alle federale maatregelen vanaf 30/10/2020


Een antwoord op je vragen over mondneusmaskers kan je op deze pagina vinden.

Blijf de zes gouden regels hanteren:

 • Respecteer de hygiëneregels
 • Doe je activiteiten liefst buiten
 • Denk aan kwetsbare mensen
 • Hou afstand (1,5m)
 • Beperk je nauwe contacten
 • Volg de regels voor bijeenkomsten