Molleveld

Zo is het nu

Molleveld is momenteel een verouderd bedrijventerrein gelegen tussen Boom en Terhagen. Het is aan de zuidzijde omsloten door het stromend water van de Rupel en ten noorden door de Kapelstraat en de natuurontwikkeling in de voormalige kleiputten. Het bedrijventerrein zorgt voor vrachtbewegingen door de dorpskern van Terhagen.

Hier willen we naartoe

Momenteel worden er plannen gemaakt om het gebied om te vormen naar een kwalitatief en duurzaam woonproject, dat gelegen is tussen water en natuur. Er is al hard gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan, waarbij de woonzones worden voorzien van natte verbindingen tussen de Rupel en het natuurgebied. Dit beeldkwaliteitsplan werd samen met de ruimtelijke visie rond Molleveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 juni 2021.

Er zullen nog vele stappen gezet moeten worden voor de effectieve start van de ontwikkeling. Tijdens deze stappen zullen er meerdere inspraakmomenten georganiseerd worden.

Tijdlijn

Een concrete timing voor de ontwikkeling is er nog niet. 

Voor de herbestemming van dit gebied moet een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) worden opgemaakt. Dat RUP zal het kader vormen voor de toekomstige invulling en ontwikkeling van deze terreinen. Het hele proces van de opmaak van een RUP neemt minstens 2 jaar in beslag. Tijdens dit proces zijn verschillende inspraak- en participatiemomenten voorzien. Pas na de definitieve goedkeuring van het RUP kan effectief gestart worden met de herinrichting en herbestemming van deze terreinen.
Voor de opmaak van het RUP wordt in juni 2022 een startvergadering georganiseerd.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
e-mail

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen