Minder Mobielen Centrale Rupelstreek

De Minder Mobielen Centrale zorgt ervoor dat mensen met een mobiliteitsbeperking en een beperkt inkomen vervoerd kunnen worden. Meestal gaat het om plussers, gehandicapten, zieken en mensen in een sociale noodsituatie. Ze worden door vrijwillige chauffeurs naar de gevraagde bestemming gebracht. Enkel leden kunnen beroep doen op de Minder Mobielen Centrale.

Voor wie

Heb jij als persoon met een beperkte mobiliteit vervoer nodig voor een bezoek aan familie, de dokter, …? Heb je een leuke uitstap geregeld? Of heb je vervoer nodig naar een dagverblijf? Bij de Minder Mobielen Centrale ben je aan het juiste adres!

De voorwaarden om lid te kunnen worden, zijn dat de aanvrager geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer en geen beroep kan doen op familie of kennissen. Het gebruik van de Minder Mobielen Centrale is voorbehouden voor personen met een maandelijks maximum netto inkomen van 2x het leefloon.

Hoe aanvragen

Aanvragen voor vervoer kunnen dagelijks via tel. 03 880 81 25 of mail mmc.rupelstreek@vlotter.be .
Het reserveren van een rit gebeurt minimaal twee werkdagen (liefst één week) en maximum één maand vooraf. De dispatching is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 11 uur.

Kostprijs

 • Eénmalige administratieve kost bij inschrijving:
  • 10 euro plus de gereden km’s van de vrijwillige inschrijver/inschrijfster.
 • Lidgeld (verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen):
  • alleenstaanden: 12 euro per kalenderjaar.
  • samenwonenden: 18 euro per kalenderjaar.
 • Kilometervergoeding:
  • 0,41 euro per gereden km met een minimum van 10 km (4,10 euro) per gereden rit.
  • De kilometers worden geteld vanaf de woning van de chauffeur tot aan de oppikplaats van de klant en de hele verplaatsing terug tot bij de chauffeur.
  • De kilometervergoeding wordt cash aan de chauffeur betaald.
 • Annuleringskosten:
  • Annuleringen tot 1 werkdag op voorhand zijn gratis.
  • Annuleringen op de dag van de rit: 4,10 euro.
  • Annuleringen ter plaatse: de gereden kilometers van de chauffeur met een minimum van 10 km.
Naar top