Meldingen en klachten bij het lokaal bestuur

Maak een melding

Meldingen

Met een melding wil je een bepaalde situatie aankaarten, met de bedoeling dat het gemeentebestuur dit oplost.
Opgelet: een melding is geen klacht! Bij een melding signaleer je eenvoudigweg een op te lossen probleem aan het gemeentebestuur. Bv. een benodigde herstelling aan het voetpad, zwerfvuil op het openbaar domein.

Je kan je melding via deze website doorgeven (link onderaan), of via het meldpunt.

Je melding wordt geregistreerd en doorgegeven aan de bevoegde dienst, die de melding zal behandelen. Je wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken van je melding. Wanneer de gemeente niet bevoegd is om het probleem op te lossen, word je correct doorverwezen naar de juiste instantie. Anonieme meldingen worden niet behandeld. Je melding wordt steeds discreet behandeld.

Klachten

Klachten gaan een stapje verder dan meldingen. Je dient een klacht in wanneer je duidelijk ontevreden bent over de gemeentelijke dienstverlening. Een klacht gaat steeds over een concrete handelswijze van het gemeentebestuur in een specifieke situatie. Je kan je klacht mailen naar secretariaat@rumst.be of een brief sturen naar Lokaal bestuur Rumst, t.a.v. het Secretariaat, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst.

Je klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen om behandeld te worden:

  • De indiener van de klacht vermeldt identiteit en contactgegevens. Anonieme klachten worden niet behandeld. Je klacht wordt steeds discreet behandeld.
  • De klacht bevat een omschrijving van het probleem.
  • De klacht heeft betrekking op de gemeentelijke diensten of het gemeentebestuur.
  • De klacht gaat niet over feiten waarvoor al een klacht is ingediend.
  • De feiten vonden niet langer dan een jaar vóór de indiening van de klacht plaats. Uitzondering: wanneer de negatieve gevolgen zich pas een jaar na de feiten voordoen. 
  • Er loopt geen gerechtelijke procedure over het onderwerp van de klacht.

Alle specifieke administratieve beroepsmogelijkheden met betrekking tot de klacht werden reeds benut.

Je klacht wordt geregistreerd. De klacht wordt discreet en zo onafhankelijk mogelijk van de betrokken dienst(en) onderzocht. Je wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek.

Enkele voorbeelden: Ben je ontevreden over hoe je behandeld werd door de gemeentelijke diensten? Werden in jouw dossier de juiste procedures niet gevolgd? Heb je reeds verschillende meldingen ingediend over een zelfde onderwerp, die zonder antwoord bleven?

Als je niet tevreden bent over de behandeling van jouw klacht, dan kan je in beroep gaan bij de intergemeentelijke ombudsdienst. De ombudsdienst werkt onafhankelijk van het gemeentebestuur. In het antwoord dat je naar aanleiding van jouw klacht van het gemeentebestuur ontvangt, staan de contactgegevens van de ombudsdienst steeds vermeld. Opgelet: de ombudsdienst raadpleegt jou pas wanneer jouw klacht reeds in behandeling is geweest bij het gemeentebestuur.

Meer info

Meldingen:
Meldpunt gemeente Rumst
Gemeentelijk administratief centrum - Koningin Astridplein 12 - 2840 Rumst
www.rumst.be/meldingen
tel. 03 880 00 80

Klachten:
Secretariaat gemeente Rumst
Gemeentelijk administratief centrum - Koningin Astridplein 12 - 2840 Rumst
tel. 03 880 00 50
e-mail: secretariaat@rumst.be 

Naar top