Mag ik handeling X op perceel Y?

Stedenbouwkundige handelingen kunnen vergunnings- of meldingsplichtig zijn. De algemene regels en principes zijn terug te vinden in deze brochure. Let op, door bijzondere plannen van aanleg of uitvoeringsplannen kan afgeweken worden van deze algemene regels rond kleine werken. Hierdoor kunnen de regels in Rumst afwijken van regels in andere gemeenten. 

Kleine werken aan en rond de woning zijn vaak vrijgesteld van vergunning. Heb je toch een vergunning of melding nodig, dan kan je die eenvoudig aanvragen via het snelinvoerloket

Om de bestemming van je perceel te weten komen, kan je de site van geopunt raadplegen. Je vindt er alvast het gewestplan. Andere bestemmingsplannen volgen later. De gemeentelijke bijzondere plannen van aanleg (BPA's) en uitvoeringsplannen (RUP's) kunnen afwijkende regels opleggen. 

Voor sommige werken is de medewerking van een architect vereist. Het indienen van dergelijke aanvraag moet altijd digitaal gebeuren, via het omgevingsloket

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
e-mail