Loyaal

Loyaliteit is één van onze 6 basiswaarden. We vertaalden onze 6 waarden in concrete suggesties voor het gedrag van zowel collega's als mandatarissen.

Onze collega’s aan het woord geven hierover het volgende mee:

"Het vertrouwen dat ze aan de medewerkers geven is fijn. Je mag heel zelfstandig werken en dat geeft een voldaan gevoel." - Ellen, communciatiedienst

"Wij zijn een kleine gemeente, maar zijn divers. Wij hebben heel wat landbouwgebieden en ook industriegebieden." - Fried, milieudienst

Intern

 • We stellen de deskundigheid van de collega’s niet in vraag. We verwijzen door naar
  de collega.
 • Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid
 • We steunen en verdedigen elkaar bij gemaakte afspraken
 • We zoeken samen naar oplossingen bij eventuele problemen
 • We houden problemen intern
 • Wij behouden onze interne werkingsafspraken/deadlines
 • We werken allemaal volgens dezelfde regels/afspraken/waarden
 • We spreken naar de buitenwereld toe in loyale termen over collega’s
 • We spreken niet over elkaar maar met elkaar

Mandatarissen

 • We voeren loyaal de beslissing van het college van burgemeester en schepenen uit. We maken een advies in eer & geweten en doen niet aan voorkeursbehandeling
 • Wij streven geen individueel belang na (politiek cliëntelisme)
 • We voeren de beslissing van de gemeenteraad/het college uit, ook al is dat niet onze
  visie
 • We werken allemaal volgens dezelfde afspraken/regels/waarden
 • We verwachten dat mandatarissen het advies van de ambtenaar respecteren (niet
  gelijk aan opvolgen
 • We spreken met en niet over elkaar
 • Wij maken geen loze beloftes
 • We spreken niet “disloyaal” over leden van het bestuur
Naar top