Loyaal

Loyaliteit is één van onze 6 basiswaarden. We vertaalden onze 6 waarden in concrete suggesties voor het gedrag van zowel collega's als mandatarissen.

Onze collega’s aan het woord geven hierover het volgende mee:

"Het vertrouwen dat ze aan de medewerkers geven is fijn. Je mag heel zelfstandig werken en dat geeft een voldaan gevoel." - Ellen, communciatiedienst

"Wij zijn een kleine gemeente, maar zijn divers. Wij hebben heel wat landbouwgebieden en ook industriegebieden." - Fried, milieudienst

Intern

• We stellen de deskundigheid van de collega’s niet in vraag. We verwijzen door naar
de collega.
• Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid
• We steunen en verdedigen elkaar bij gemaakte afspraken
• We zoeken samen naar oplossingen bij eventuele problemen
• We houden problemen intern
• Wij behouden onze interne werkingsafspraken/deadlines
• We werken allemaal volgens dezelfde regels/afspraken/waarden
• We spreken naar de buitenwereld toe in loyale termen over collega’s
• We spreken niet over elkaar maar met elkaar

Mandatarissen

• We voeren loyaal de beslissing van het college van burgemeester en schepenen uit. We maken een advies in eer & geweten en doen niet aan voorkeursbehandeling
• Wij streven geen individueel belang na (politiek cliëntelisme)
• We voeren de beslissing van de gemeenteraad/het college uit, ook al is dat niet onze
visie
• We werken allemaal volgens dezelfde afspraken/regels/waarden
• We verwachten dat mandatarissen het advies van de ambtenaar respecteren (niet
gelijk aan opvolgen
• We spreken met en niet over elkaar
• Wij maken geen loze beloftes
• We spreken niet “disloyaal” over leden van het bestuur

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Personeel

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 40
Fax fax
03 844 32 32
e-mail