Leefbare en verkeersveilige dorpskernen en woonwijken

In ons land vallen er jaarlijks maar liefst 600 verkeersdoden te betreuren en vele duizenden gewonden, vaak met blijvende letsels. Er gebeuren elke dag gemiddeld 17 ongevallen met kinderen op weg van en naar school. In de gemeente Rumst willen we alles in het werk stellen om het risico op ongevallen te verminderen. Snelheid is een bepalende factor.

Waarom is snelheid zo doorslaggevend?

De kans op een ongeval stijgt, wanneer er meer conflictpunten zijn, zoals kruispunten, versteekplaatsen, enz. De kans stijgt ook door de reactietijd van de mens zelf. De tijd om het rempedaal in te duwen duurt even lang, maar bij hogere snelheid duurt het langer vooraleer een voertuig stil staat. Door een hogere snelheid kijkt een bestuurder meer in de verte, om hindernissen op verdere afstand tijdig in te schatten. Maar snelheid telt dubbel bij ongevallen, omdat het gevolg van een ongeval ook ernstiger is bij hogere snelheid. Een aanrijding bij 30km/u is gelijk aan een val van een 1ste verdieping. Bij 50km/u is dit al 3 verdiepingen.

We accepteren het risico teveel

Het vreemde is dat verkeersrisico’s nog al te vaak geaccepteerd worden, terwijl dit voor andere risico’s niet geldt. Bijvoorbeeld: buiten het seizoen, zonder redders, in zee zwemmen? Dat is gevaarlijk en doen we niet. Als bij een vliegtuig ook maar het minste risico is, dan mag het niet opstijgen. Een machine in een fabriek wordt bij een klein risico meteen stilgelegd. Nergens aanvaarden we zulke risico’s, maar wel in het verkeer. Dit moet anders. Daarom willen we de snelheid in onze dorpskernen en woonwijken omlaag.

Zone 30 in dorpskernen en woonwijken

In dorpskernen en woonwijken primeert het woonkarakter. Kinderen kunnen er plots opduiken achter een geparkeerde wagen. Er zijn ook beduidend meer oversteekplaatsen, die potentiële conflictpunten zijn en voetpaden liggen er vaak net naast de rijbaan. Als iemand daar tegen 50km/u voorbij rijdt, dan kan dit als onveilig aanvoelen. Op banen met een verbindende functie ligt dit anders. Hier kan 50km/u of 70km/u. Hier streven we naar veilig afgescheiden fiets- en voetpaden en zo weinig mogelijk kruisingen.

De invoering van zone 30 in dorpskernen en woonwijken staat in het bestuursakkoord ingeschreven en willen we ook uitvoeren. De overgang naar een zone 30 moet ook heel leesbaar zijn voor autobestuurders, zodat iedereen duidelijk weet wanneer die zich in een zone 30 begeeft.
De zone 30 wordt gefaseerd ingevoerd in onze drie dorpskernen en in de woonwijken. In de volgende wijken is de zone 30 reeds ingevoerd:

  • Wijk Predikherenvelden
  • Wijk Hof ten Eiken
  • Wijk Kleine Paepedaelen
  • Wijk Schensbossen

Je zal hier de zone 30-borden zien staan. Er worden ook extra herhalingsborden en specifieke sensibiliseringsborden voorzien, zodat elke bestuurder duidelijk het snelheidsregime kent.

Raadscommissie over zone 30 herbekijken

In 2020 hebben we reeds voorbereidend werk verricht en sensibilisering gedaan naar de gemeenteraadsleden en onze inwoners toe. Zo werden er in februari en november raadscommissies georganiseerd om meer toelichting te geven. In het gemeentelijk infoblad van juli en van november verschenen er artikels over verkeersveiligheid en zone 30. En er werd een digitale infosessie met professor Miermans georganiseerd over verkeersveiligheid.

Je kan de raadscommissie over de invoering van de zone 30 hier herbekijken.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Mobiliteit

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
Fax fax
03 844 32 32
e-mail