Lazaruskapel

De Lazaruskapel is een eenbeukige gotische kapel met driezijdige koorsluiting. De kapel is gemetst in baksteen, wit geschilderd boven een grijs gekaleide plint. Boven de boogvormige toegangsdeur is er een nis en daarboven een bescheiden raampje. Het leien dak wordt bekroond met een kruis in smeedijzer en een kleine klokkentoren, eveneens bekroond met een smeedijzeren kruis.

Geschiedenis

In de vijftiende eeuw werd Pieter Vandercruysse, een Rumstenaar die in dienst was geweest als officier bij Karel De Stoute, aangetast door melaatsheid. Hij keerde terug naar zijn geboorteplaats. Omdat hij als melaatse niet meer naar de parochiekerk mocht, liet hij in 1460 zelf een kapel bouwen ter ere van de heilige Lazarus, met leprozenhuis en melaatsenhutten.

De kapel werd grotendeels verwoest tijdens de doortocht van Gelderse troepen, maar werd weer opgebouwd rond 1590. Het gebouw werd geklasseerd als beschermd monument en de omgeving als dorpsgezicht bij KB in 1981. De kapel en de aanpalende woning werden gerestaureerd en opnieuw opengesteld in 1992. Men opteerde voor een sobere, middeleeuwse kapel en niet de barokke kapel zoals ze was voor de restauratie.

Muurschildering Laatste Oordeel

In het leprozenhuis vind je de waardevolle muurschildering ‘Laatste Oordeel’ (350 x 250 cm). Het tafereel werd geschilderd in laatgotische vormentaal.

In het midden zie je Christus op een regenboog en aardbol, geflankeerd door zwaard en lelie. Rond hem hangen vier bazuin spelende engelen die de doden (leprozen waren ritueel dood verklaard) doen verrijzen. Ze worden gewogen door de heilige Michaël die de balans hanteert. Aan de linkerkant trekken de duivels de verdoemden in het expressief geschilderd hellevuur.

De schildering werd rechtstreeks op de geborstelde kalkbepleistering aangebracht met een krachtige zwarte lijnvoering die werd ingevuld met oker, rood en groen.

Locatie
Lazarusstraat 1, Rumst

Naar top