Landbouwraad

Iedereen mee

De landbouwraad is de adviesraad voor de Rumstse land- en tuinbouw. De gemeente Rumst telt heel wat land- en tuinbouwers. Op meer dan een derde van de oppervlakte van de gemeente, 675,5 van 1900 hectare, wordt land- en tuinbouw uitgeoefend. Via de landbouwraad krijgen deze land- en tuinbouwers meer inspraak in het gemeentelijk beleid, en kunnen ze het gemeentebestuur adviseren over hun sector.

Er zijn verschillende doelstellingen verbonden aan de landbouwraad. De raad en diens leden ontwikkelen of ondersteunen initiatieven die de land- en tuinbouwsector bevorderen. Ze hebben hierbij ook oog voor de positieve beeldvorming rond land- en tuinbouw. Ze geven deskundige adviezen over land- en tuinbouw aan de gemeenteraad en het college. Daarnaast nemen ze actief deel aan projecten die te maken hebben met hun sector. Tot slot houdt de raad zich eraan het landelijk karakter van Rumst mee te ondersteunen en in stand te houden.

Voor wie is het?

  • De adviesraad staat open voor alle personen die als hoofd- of bijberoep een werkzaamheid uitoefenen die gedefinieerd kan worden als behorende tot de agrarische sector en die hun bedrijfszetel op het grondgebied van Rumst hebben of een afgevaardigde van elke private en publieke organisatie, vereniging en instelling die de belangen verdedigt van de agrarische sector van welke politieke, filosofische of godsdienstige strekking ook.
  • De algemene vergadering aanvaardt bij stemming met gewone meerderheid de toetreding van de afgevaardigde van de organisatie, vereniging of het individu.
  • Wil jij ook lid worden van de landbouwraad? Mail dan jouw contactgegevens en wat info over je interessevelden of specialiteiten naar milieu@rumst.be.

Agenda en verslagen

De agenda en de verslagen (vanaf 2019) van de landbouwraad kan je raadplegen via de raadpleegomgeving. In de kalender moet je de gewenste datum van de landbouwraad selecteren.

Naar top