Een nieuwe toekomst voor de kerk van Terhagen

Thuisloket

  • Iedereen denkt mee 'over de nieuwe toekomst voor de kerk van Terhagen'

    Formulier

Op maandag 28 juni 2021 ging het startevenement van ‘Terhagen in steigers’ door in de kerk van Terhagen. ‘Terhagen in de steigers’ vervat alle projecten waaraan het lokaal bestuur werkt in deze deelgemeente. Inwoners konden er tijdens een infobeurs kennis maken met de verschillende plannen. Het lokaal bestuur lichte er ook uitgebreid de toekomstplannen met de kerk van Terhagen toe. Voor wie er niet bij kon zijn, zetten we alles nog even op een rijtje.

Stand van zaken

Reeds in 2018 werd in het kerkenbeleidsplan beslist om een nieuwe bestemming te geven aan de kerk van Terhagen. Het lokaal bestuur wil de kerk graag herbestemmen als een gemeenschapscentrum waar er ruimte is voor culturele- en gemeenschapsvormende activiteiten, evenementen, activiteiten van verenigingen, vergaderingen, … 
Kortom een nieuwe plek van ontspanning en samenzijn voor alle Rumstenaren.

Samen met het kerkbestuur startte ze in 2019 met een haalbaarheidsstudie waarbij onderzocht werd of de herbestemming als gemeenschapscentrum een haalbare piste is. Op basis van de noden van het lokaal bestuur en het kerkbestuur ging een studiebureau aan de slag. Het eindresultaat van deze studie gaf inzicht met vier mogelijke scenario’s.

De conclusie van het studietraject was dat de kerk kan herbestemd worden als gemeenschapscentrum. Op basis van de vier voorgestelde scenario’s werd onderzocht welk scenario het best aansloot bij de behoeften. Het lokaal bestuur geeft de voorkeur aan het scenario waarbij de huidige schil van de kerk (dwz de buitenmuren en het dak) kan behouden blijven en waarmee dus ook het uitzicht in het dorp hetzelfde blijft. Deze legislatuur zullen deze belangrijke werken aan de schil nog gepland worden. De omvorming van de kerk tot gemeenschapscentrum is een uitgebreid project waaraan gezien haar omvang en financiële impact ook nog volgende legislatuur zal aan verder gewerkt worden.

Fase 1

Het lokaal bestuur kiest voor het scenario dat op op de benedenverdieping (afbeelding 1 - je kan de afbeelding onderaan de pagina downloaden) twee zalen voorziet. Een grote zaal (links) en een kleinere zaal (rechts). Eveneens op de benedenverdieping is er ruimte voor toiletten, berging en pop-updrankgelegenheid. Dit zal ook de eerste fase zijn van aanpassingen binnenin de kerk.

Fase 2

In de tweede fase (afbeelding 2 en 3, volgende legislatuur - je kan de afbeelding onderaan de pagina downloaden) wordt het transcept en de bergruimte van de kerk verbouwd. Er zal ook een verdieping in het transcept en de kerktoren komen. De glasramen in het koor, het transcept en de occulus in de kerktoren zullen behouden blijven en beschermd worden met nieuw voorzetglas. De glasramen in het schip zullen vervangen worden door nieuwe isolerende ramen om zo te zorgen voor een betere lichtinval en isolatie.

Het nieuwe gemeenschapscentrum krijgt ook een nieuwe ingang voorzien langs het transcept via de Kloosterstraat. Om deze nieuwe hoofdingang te creeëren is er een akkoord met de parochie over het verwerven van de grond het prefabgedeelte van het parochiecentrum. Het bakstenen gebouw van het parochiecentrum zal behouden blijven.

Fase 3

In een derde fase zal de buitenaanleg aangepakt worden (afbeelding 4 - je kan de afbeelding onderaan de pagina downloaden).

Iedereen denkt mee

Voor de invulling van de activiteiten geeft het bestuur voorrang aan activiteiten van de verenigingen uit de gemeente. Daarnaast staat het bestuur open voor een breed gebruik binnen de gemeenschap. Hierover wil het lokaal bestuur graag met haar inwoners in gesprek gaan en bevragen welke soort activiteiten hier volgens jou kunnen georganiseerd worden? Wat zijn je pro’s en contra’s?

Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • Communiefeesten
  • Babyborrels
  • Trouwfeesten
  • Familiefeesten
  • Bedrijfsevenementen

Zou je zelf gebruik willen maken van deze nieuwe locatie? Indien ja, voor welke activiteit? Heb je hierover nog opmerkingen of aanvullingen? Laat het ons weten via deze korte bevraging.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 94
e-mail