Kasteel van Rumst - archeologische vondst

Toevalsvondst

In 2019 kwam bij de bouw van enkele appartementen een bijzondere en onverwachte vondst aan het licht. Aan de hoek van de Kerkstraat en de Markt werden massieve bakstenen constructies aangetroffen: de resten van een toren van een middeleeuws kasteel.

Na de ontdekking van de archeologische toevalsvondst werden de werken tijdelijk stopgezet en volgde een onderzoek door het Agentschap Onroerend erfgoed.

Het onderzoek toonde aan dat dat deze burcht dateerde uit de late middeleeuwen, wellicht in gebruik was van de 13de tot 15de eeuw, en daarna tot ruïne verviel. Historisch onderzoek leerde dat deze ruïne verder werd afgebroken in de loop van de 18de eeuw. Maar de ondergrondse resten van dit kasteel zijn nog goed bewaard. Daarom wordt verder onderzocht op welke manier deze site kan beschermd worden naar de toekomst.

In april 2019 organiseerde de gemeente Rumst een kijkdag op de site, zodat iedereen de restanten kon zien. Een aantal stenen (een doorsnede van een gewelf) werden overgebracht naar Museum Rupelklei, zodat daar het verhaal rond het kasteel getoond en verteld kan worden.

Na het onderzoek werden de bouwwerken hervat, maar de plannen en werkwijze van de verbouwing werd aangepast, rekening houdend met de mogelijkheid dat toekomstige generaties nog de keuze hebben om de vondsten terug open te leggen. De opvulling gebeurde met een materiaal dat de overblijfselen van de burcht niet aantast.

Geofysisch onderzoek

Omdat de archeologische vondsten deden vermoeden dat in de omgeving nog restanten konden gevonden worden, liet het lokaal bestuur nog verder archeologisch onderzoek uitvoeren naar het kasteel van Rumst. De resultaten van dit geofysisch onderzoek gaven al heel wat informatie en een hypothetische afbakening van het kasteel.

Vervolgonderzoek

Om de resultaten van het geofysisch onderzoek en de hypothese van het vijfhoekig grondplan te kunnen staven, is archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem nodig. Op enkele percelen werden eind 2021 proefputten en -sleuven gemaakt ter controle van het geofysisch onderzoek.

Daarna voerden de archeologen van Triharch nog bijkomend vervolgonderzoek uit.

Wil je een fietstocht doen langs deze en andere archeologische sites en vondsten? Volg dan de fietsroute ‘Rivierenland archeologieland’ langs de rivieroevers van Dijle, Nete, Zenne en Rupel.

Naar top