Kapvergunning

Maak een afspraak

Afhankelijk van de plaats en de omvang heb je voor het vellen van hoogstammige bomen een omgevingsvergunning nodig. Elke omgevingsvergunning vraag je aan via het omgevingsloket.

Het vellen van bomen waarvan de stam minder dan 15cm breed is, op 1m hoogte, is vrijgesteld van vergunning.

Bij een onmiddellijk gevaar kan de burgemeester toelating geven voor een noodkap.  

Houtwallen, houtkanten en haagkanten zijn beschermd in landelijke gebieden. Er gelden vaste voorschriften voor de perceelscheiding.

Naar top