Inwonerspanel

Naar website inwonerspanel

Het inwonerspanel Rumst bestaat uit een groep inwoners uit onze gemeente. Deze inwoners werden op een willekeurige manier geselecteerd en vormen bijgevolg een dwarsdoorsnede van de samenleving.
Elk jaar worden (gedeeltelijk) nieuwe mensen aangeschreven om deel uit te maken van het inwonerspanel. Panelleden kunnen hun mening en advies geven over onderwerpen waar de gemeente mee bezig is.

Door het inwonerspanel krijgt de gemeente een nog beter beeld van wat er leeft in de samenleving. Het inwonerspanel wordt voor verschillende vormen van advies ingezet: om te polsen naar de prioriteiten bij de inwoners, om na te gaan hoe bepaalde zaken geëvalueerd worden, als klankbord of als inspiratiebron. 

Laat ook jij jouw stem horen?

Ontving je een uitnodigingsbrief voor het inwonerspanel? Dan ben jij één van de geselecteerden op basis van een willekeurige selectie.

Benieuwd naar de resultaten van de peilingen?

Per thema-onderzoek wordt een uitgebreid rapport van de resultaten opgemaakt. Ontdek hieronder alvast hoe jouw mede-inwoners verschillende aspecten van het leven in Rumst beoordelen.

Raadpleeg hier de resultaten: https://rumst.inwonerspanel.be

Naar top