Integriteit

Integriteit is één van onze 6 basiswaarden. We vertaalden onze 6 waarden in concrete suggesties voor het gedrag van zowel collega's als mandatarissen.

Onze collega’s aan het woord geven hierover het volgende mee:

“Er is ruimte om zelfstandig te werken. Je mag zelf dingen oppakken en als je toch een foutje maakt is dat niet erg." - Ellen, communicatiedienst”

Lut Pierre, leadership development coach, ervaart onze organisatie als volgt:

"Medewerkers worden écht gezien als persoon. Er is een enorme bereidheid om de individuele behoeften van medewerkers tegemoet te komen en mensen een plaats en rol te geven in de organisatie, die in lijn ligt met hun kernkwaliteiten en talenten. 

Wanneer medewerkers het moeilijk hebben, is daar aandacht voor. Ze stellen zich dan de vraag ‘wat kunnen we doen?’. Er wordt gezocht naar oplossingen om het werk aan te passen, naar een manier om om te gaan met die behoeften. Op die manier kan die medewerker een blijvende meerwaarde leveren waar ook de organisatie iets aan heeft."

Intern

• Wij gaan discreet om met de informatie waarover we beschikken. In sommige gevallen is omkadering nodig.
• We handelen in functie van samen opgestelde doelen en hebben geen verborgen agenda
• We aanvaarden geen waardevolle schenkingen die een schijn van partijdigheid kunnen opwekken.
• We doen wat we beloven
• Wij hebben respect voor algemene waarden en normen en handelen hiernaar
(mensenrechten, duurzaamheidsdoelen, …)
• We hebben respect voor de interne procedures en afspraken.
• We communiceren actief over fouten die we hebben gemaakt.
• We praten niet over maar met elkaar.

Mandatarissen

• We handelen in functie van samen opgestelde doelen en hebben geen verborgen agenda.
• We doen niet mee aan vriendjespolitiek.
• Wij gaan integer en discreet om met alle informatie waarover we beschikken.
• We hebben respect voor de interne procedures en afspraken.
• Wij hebben respect voor algemene waarden en normen en handelen hiernaar (mensenrechten, duurzaamheidsdoelen, …)
• We communiceren actief over fouten die we hebben gemaakt.
• We aanvaarden geen schenkingen om een beslissing te beïnvloeden.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Personeel

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 40
Fax fax
03 844 32 32
e-mail