Integriteit

Integriteit is één van onze 6 basiswaarden. We vertaalden onze 6 waarden in concrete suggesties voor het gedrag van zowel collega's als mandatarissen.

Onze collega’s aan het woord geven hierover het volgende mee:

“Er is ruimte om zelfstandig te werken. Je mag zelf dingen oppakken en als je toch een foutje maakt is dat niet erg." - Ellen, communicatiedienst”

Intern

 • Wij gaan discreet om met de informatie waarover we beschikken. In sommige gevallen is omkadering nodig.
 • We handelen in functie van samen opgestelde doelen en hebben geen verborgen agenda
 • We aanvaarden geen waardevolle schenkingen die een schijn van partijdigheid kunnen opwekken.
 • We doen wat we beloven
 • Wij hebben respect voor algemene waarden en normen en handelen hiernaar
  (mensenrechten, duurzaamheidsdoelen, …)
 • We hebben respect voor de interne procedures en afspraken.
 • We communiceren actief over fouten die we hebben gemaakt.
 • We praten niet over maar met elkaar.

Mandatarissen

 • We handelen in functie van samen opgestelde doelen en hebben geen verborgen agenda.
 • We doen niet mee aan vriendjespolitiek.
 • Wij gaan integer en discreet om met alle informatie waarover we beschikken.
 • We hebben respect voor de interne procedures en afspraken.
 • Wij hebben respect voor algemene waarden en normen en handelen hiernaar (mensenrechten, duurzaamheidsdoelen, …)
 • We communiceren actief over fouten die we hebben gemaakt.
 • We aanvaarden geen schenkingen om een beslissing te beïnvloeden.
Naar top