Installatievergadering gemeenteraad en eerste vergadering OCMW-raad

De installatievergadering van de gemeenteraad vindt plaats op donderdag 3 januari 2019 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rumst.

De agenda voor de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad is als volgt:

 • Kennisneming van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
 • Mededeling van de benoeming en van de eedaflegging van de burgemeester
 • Installatie van de gemeenteraadsleden: afstand van mandaat, onderzoek geloofsbrieven, eedaflegging
 • Bepalen van de rangorde van de raadsleden
 • Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
 • Fractievorming
 • Verkiezing van de schepenen en eedaflegging
 • Verkiezing van de politieraadsleden (in bijlage: kandidatenlijst)
 • Huishoudelijk reglement goedkeuren (in bijlage: voorstel besluit en huishoudelijk reglement).

Het verslag van de gemeenteraad is tevens het proces-verbaal van de installatievergadering.

Aansluitend op de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op donderdag 3 januari 2019 volgt de eerste vergadering van de OCMW-raad.

De agenda luidt als volgt:

 • Verkiezing van de voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst
 • Verkiezing van de leden van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging

Het verslag van deze raad is tevens het proces-verbaal van de installatie van de OCMW-raad.

Deel deze pagina