Innovatie

Innovatie is één van onze 6 basiswaarden. We vertaalden onze 6 waarden in concrete suggesties voor het gedrag van zowel collega's als mandatarissen.

Onze collega’s aan het woord geven hierover het volgende mee: 

"We mogen twee dagen per week van thuis werken, wat mij een enorme tijdswinst geeft." - Ellen, communicatiedienst.

"Wij doen een heel diverse job en zitten een ganse dag buiten met de natuur en komen in contact met veel inwoners." - Guido, groendienst.

Intern

 • Wij zoeken actief naar verbetering of het efficiënter maken van onze werking
 • Wij kijken kritisch en met open geest naar onszelf en elkaar in onze werking
 • Wij maken tijd voor en luisteren naar nieuwe ideeën
 • Wij zoeken ruimte om te kunnen inspelen op maatschappelijke evoluties
 • Wij dragen de verandering/beslissingen mee uit
 • Wij zoeken actief naar vervolmaking of mogelijkheden tot bijscholing
 • Wij evalueren geregeld onze werking
 • Wij stellen veranderbereidheid niet als doel op zich
 • We stellen ons flexibel op t.o.v. elkaar, met oog voor ieders grenzen
 • Wij geven ondersteuning aan collega’s die meer tijd nodig hebben met het
  verandertraject

Mandatarissen

 • Wij sturen aan op participatie om zo een breed draagvlak te creëren
 • Wij durven kritisch, met een open en creatieve geest te kijken naar nieuwe ideeën
 • Wij maken tijd en luisteren naar nieuwe ideeën
 • Wij dragen de veranderingen/beslissingen mee uit
 • Wij bakenen onze taken af en begrenzen. Er zijn grenzen aan de dynamiek
 • Wij zoeken ruimte om te kunnen inspelen op maatschappelijke evoluties
 • Wij stellen veranderbereidheid niet als doel op zich. Veranderbereidheid is geen
  synoniem voor onstandvastigheid.
Naar top