Informatievraag aan de dienst Omgeving

Maak een afspraak

Kleine werken aan en rond de woning zijn vaak vrijgesteld van vergunning. Heb je toch een vergunning of melding nodig, dan kan je die eenvoudig aanvragen via het snelinvoerloket

Om de bestemming van je perceel te weten komen, kan je de site van geopunt raadplegen. Je vindt er alvast het gewestplan. Andere bestemmingsplannen komen daar later ook op. Let op dat door bijzondere plannen van aanleg (BPA's) of via uitvoeringsplannen (RUP's) kan afgeweken worden van de algemene regels rond kleine werken. 

Voor sommige werken is de medewerking van een architect vereist. Het indienen van dergelijke aanvraag moet altijd digitaal gebeuren, via het omgevingsloket

Geraak je er niet wijs uit? Met een informatievraag kan je je concrete vraag voorleggen aan de dienst omgeving. Je kan ons tijdens de kantooruren telefonisch bereiken, maar wil je zeker zijn van een goed onderbouwd antwoord, dan zet je je vraag best op mail. Dat geeft onze medewerkers de kans om je vraag grondig te bekijken en je goed in te lichten. Je kan ook een afspraak maken met één van onze adviseurs. Dat doe je telefonisch of per mail. 
Voor een informatievraag bezorg je zo gedetailleerd mogelijke informatie aan de gemeente

  • Plannen en/of tekeningen van de bestaande toestand en van de gewenste toestand. Zo wordt het duidelijk welke werken gepland zijn en voor welke werken, handelingen of wijzigingen, die eventueel reeds werden uitgevoerd of voortgezet, een stedenbouwkundige vergunning nodig is. De plannen/tekeningen bevatten de afmetingen en hoogte van de lokalen en hun functie. Belangrijk is ook de totale diepte van het perceel (lengte vanaf de voorgevel tot achteraan het perceel);
  • Eventueel een volume studie, waarbij de aansluiting met aanpalende panden belangrijk zijn;
  • Eventueel een maquette

Meer info

Hulp nodig van het team omgeving?

Dat kan:

  • Stap 1: per mail naar omgeving@rumst.be (hoe meer informatie / documentatie je aanlevert, hoe beter het advies).
  • Stap 2: je kan ook een afspraak maken met een medewerker van het team omgeving om samen je dossier in te dienen. Om ervoor te zorgen dat het team omgeving de nodige voorbereiding kan doen voor je afspraak, dien je je afspraak minstens 2 werkdagen op voorhand te maken. 
Naar top