Iedereen mee!

Iedereen mee in Rumst!

Op dinsdag 11 juni 2019 nodigen we iedereen uit op de inspiratie-avond ‘Iedereen mee!’

Ja, ik schrijf me in


Bij het begin van de legislatuur heeft het college een bestuursakkoord vastgelegd. Dit akkoord is de basis voor het meerjarenplan. Elke gemeente maakt zo'n plan op. Ook in de gemeente Rumst zijn we daarmee aan de slag gegaan. We willen alle inwoners informeren over de ideeën die onze bestuursploeg heeft. 

Op 11 juni zal het college de ideeën uit het akkoord presenteren. Ze nodigen je uit om mee te denken over hoe deze ideeën er concreet kunnen uitzien. In het najaar stelt het college haar concrete plannen voor aan de adviesraden en de inwoners.

Het programma

 • 19.30 uur: welkom
 • 20 uur: start van de rondes
  Er zijn twee rondes. In elke ronde kan men een item kiezen uit het onderstaande programma. De leden van het colllege van Burgemeester en Schepenen geven een toelichting over hun ideeën binnen deze thema’s:
  • openbaar domein (openbare werken, mobiliteit), dierenwelzijn & veiligheid
  • omgeving (duurzaamheid, ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu, land- en tuinbouw, wonen en economie)
  • vrije tijd: cultuur, bibliotheek, jeugd en sport
  • sociaal beleid: gezin, kinderopvang en onderwijs
 • 22 uur: receptie met streekgerechten

Ja, ik schrijf me in