Iedereen is mee, doet mee, denkt mee in de praktijk

Zo was het

Het lokaal bestuur Rumst informeerde haar inwoners over het geheel van haar beleid en dienstverlening via het informatiemagazine, de website en facebook. Folders of digitale of papieren nieuwsbrieven werden ingezet bij een project. Informatieve vergaderingen of hoorzittingen werden georganiseerd. Elke thematische adviesraad had een andere aanpak.

Zo is het

Bij de opmaak van het meerjarenplan werd voor elke actie bepaald wanneer en hoe inwoners betrokken en/of geïnformeerd worden. Bij de opvolging van de acties wordt uitdrukkelijk een communicatiestrategie en -plan opgesteld.

Adviesraden stemden hun werking op elkaar af en de verslagen zijn nu op de website voor iedereen raadpleegbaar.

Een representatief samengesteld bewonerspanel wordt elk jaar rond een viertal thema's bevraagd.

Bij projecten organiseert het lokaal bestuur informatieve avonden waarbij ze ook ideeën verzamelt. Niet enkel in groep maar ook in 1 op 1 contacten is het mogelijk om je inbreng te doen en collegeleden hierover aan te spreken. Er wordt getracht voor de betrokkenen het overzicht in de verschillende projecten te bewaren, het complexe taalgebruik te vereenvoudigen, regelmatiger een stand van zaken te bezorgen, de kans te bieden om als geïnteresseerde je aan te melden opdat je steeds van de laatste stand van zaken op de hoogte bent.

Ook rond het uittekenen van een nieuw beleid worden bewoners actief betrokken. Zo zijn de duurzaamheidscafés momenten waarop over een toekomstig beleid van gedachte wordt gewisseld. De adviesraden spelen hierin ook nog steeds een belangrijke rol.

Via familieleden wordt de dienstverlening voor elke doelgroep beter in kaart gebracht. Zo zijn er Marie & Victor en Maria & Vic, ... ze worden de gidsen voor respectievelijk kinderen en plussers.

Er wordt via verschillende communicatiekanalen ingezet op getuigenissen van inwoners en vertegenwoordigers van organisaties actief in Rumst. Ambassadeurs komen aan het woord om hun persoonlijke ervaring of inzet voor duurzaamheid, zorg, steenbakkerijgeschiedenis ... te duiden.

De buurtzorglijn en buurtzorgwinkel zijn een voorbeeld van hoe "iedereen doet mee" in de praktijk vertaald wordt. De vrijwilligers zorgen mee voor een zorgzame buurt. Een ander voorbeeld zijn onze duurzaamheidshelden die jaarlijks verkozen worden.

Hier willen we naartoe

We willen verder inzetten op het ingeslagen pad van communicatie op maat van doelgroepen, het regelmatig betrekken van inwoners en organisaties bij beleidskeuzes, het promoten van het mee doen.

Meer info

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Communicatie

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 46
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen