Hulp bij dementie

Medische hulp

 • Raadpleeg in eerste instantie je huisarts.
 • Je kunt ook terecht bij een arts-specialist (neuroloog, geriater, (neuro)pyschiater) in je vertrouwde ziekenhuis.
 • Er bestaan ook erkende geheugenklinieken.
 • Ook jouw huisapotheker kan advies geven.

Psychosociale hulp

Volgende diensten kunnen je helpen om langer, veiliger en op een kwalitatieve manier thuis te blijven wonen. Ze bieden ook ondersteuning op psychisch en sociaal vlak:
 • de Alzheimertelefoon: 0800 15 225 (gratis nummer)
 • de seniorenconsulent in het lokaal dienstencentrum Hof van Crequi
 • de dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds
 • de maatschappelijk werker van het Sociaal huis
 • activiteiten voor personen met dementie en hun mantelzorgers, waaronder praatcafés dementie.

Praktische hulp

 • Thuiszorgorganisaties: voor hulp bij bepaalde huishoudelijke taken
 • Diensten voor thuisverpleging
 • Zelfstandige thuisverpleging
 • Schoonmaakhulp via dienstencheques
 • Hulpmiddelen: voor advies neem contact op met de ergotherateput van je ziekenfonds
 • Oppasdienst aan huis o.a. via je ziekenfonds
 • Warme maaltijden aan huis
 • Vervoersdienst
 • Toolbox Dementie: in de bibliotheek van Rumst en Reet kan je een toolbox of rugzak Dementie ontlenen. Deze rugzak is gevuld met allerlei infoboeken over dementie, romans met thema dementie en ook een cd met muziek/gedichten uit de ‘oude doos’. 

Als thuis wonen moeilijk wordt, kan je terecht bij

Of neem een kijkje op www.woonzorgweb.be.

Financiële hulp

Wil je weten of je als plusser in aanmerking komt voor financiële hulp, ga dan langs bij:
 • de dienst maatschappelijk werk van jouw ziekenfonds (niet voor Inkomensgarantie)
 • de zitdagen van de Federale Pensioendienst (voor Inkomensgarantie)
 • een maatschappelijk assistent van het Sociaal Huis
 • de seniorenconsulent in het lokaal dienstencentrum Hof van Crequi.

Lokaal dienstencentrum

Hof Van Crequi

Informatie en ontmoeting voor familieleden en mantelzorgers van personen met dementie

 • 'Dementie en nu' kan een belangrijke bijdrage leveren om mensen met dementie langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te laten wonen met behoud van kwaliteit van leven. Meer informatie is te vinden op www.dementieennu.info.

 • Praatcafé dementie DeMens (Rupelstreek) organiseert vier keer per jaar een praatcafé, waarbij mensen samenkomen die, op welke manier dan ook, in contact komen met dementie. In een ontspannen sfeer kan je kennismaken met anderen, nuttige infomatie opdoen, ervaringen uitwisselen, ... Het opzet is om het dagelijkse leven met dementie iets beter te begrijpen en er beter mee om te gaan. Zowel professionele sprekers als ervaringsdeskundigen komen aan het woord. Inschrijven voor een praatcafé kan via vrije.tijd@rumst.be.

 • Zorgboerderij Dores vzw is een dagbestedingsproject voor personen met een beperking, autisme en psychische problemen. Meer info hierover vind je op hun website.

 • Buddywerking regio Mechelen maakt op regelmatige basis tijd vrij om een babbeltje te slaan of samen op stap te gaan en leuke, alledaagse dingen te doen zoals wandelen, winkelen, iets gaan drinken, samen een uitstapje maken, enz. Buddywerking draait om gelijkwaardige relaties in een vriendschappelijke en ongedwongen sfeer. Voor de regio Mechelen kan je contact opnemen met CGG De Pont via het nummer 015 42 08 32 of 0471 89 20 75 of via mail mechelen@buddywerking.be. Meer informatie hierover vind je hier.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Loket Kinderopvang

adres
Kardinaal Cardijnstraat 372840 Rumst
Tel. tel.
03 888 00 32
e-mail

Sociaal Huis

adres
Kardinaal Cardijnstraat 372840 Rumst
Tel. tel.
03 888 00 32
e-mail

Sociale dienst

adres
Kardinaal Cardijnstraat 372840 Rumst
Tel. tel.
03 888 00 32
e-mail

Huis van het Kind

adres
Kardinaal Cardijnstraat 372840 Rumst
Tel. tel.
03 888 00 32
e-mail

Assistentiewoningen Hoogvelden

Tel. tel.
0491 28 04 87
e-mail