Van Sint-Jozefkerk naar de Gam

In 1885 werd de Sint-Jozefkerk in Terhagen gebouwd. Ze deed dienst tot in 2018, toen het kerkenbeleidsplan goedgekeurd werd en de kerk een herbestemming kreeg.

Onttrekking aan de eredienst

In december 2021 werd de kerk onttrokken aan de eredienst en tekende het lokaal bestuur Rumst een erfpacht van 99 jaar. In dezelfde maand gingen de herstellingswerken en werken om de brandveiligheid te garanderen van start. Er werden tijdelijke toiletten voorzien, maar ook een toog en een bar.

De compartimentering van het gebouw met gordijnen zorgt ervoor dat er grote en kleinere activiteiten kunnen plaatsvinden. De ruimte werd ook gezellig ingericht met mooie verlichting die kan aangepast worden aan het type van de activiteit.

Openingsfeest

In maart 2022 werd het gebouw officieel ingehuldigd als gemeenschapscentrum de Gam, met een groots openingsfeest, een kindertheatervoorstelling en een cultuurcafé. De naam de Gam werd gekozen door de inwoners van Rumst en is een verwijzing naar het steenbakkerijverleden van de streek en de afkorting voor 'Gemeenschapscentrum voor Activiteiten en Meer'. Gammen was het stapelen van de stenen onder droogloodsen om ze te laten drogen voor ze gebakken werden. 

Dé plek voor ontmoeting en ontspanning

De Gam wordt dé plek in onze gemeente voor beleving, ontmoeting en ontdekking. Een plaats waar nieuw talent een podium krijgt, waar jouw vereniging zijn leden kan samenbrengen en waar we klinken op het nieuwe jaar. Waar kinderen hun ogen zullen uitkijken bij een theatervoorstelling, je zal kunnen wegdromen bij een magisch concert of nuttige info zal vinden op een beurs. Het kan hier allemaal, want de Gam is er voor iedereen!

In een volgende fase wordt de Gam verder verbouwd. Eind 2022 werden extra nooddeuren geplaatst. Tegen eind 2024 komt er een sanitairblok in de Gam en vervolgens een nieuwe hoofdtoegang.

Met steun van Provincie Antwerpen via subsidies van KerkPlus. 

provincie antwerpen

Naar top