Van Sint-Jozefkerk naar de Gam

In 1885 werd de Sint-Jozefkerk in Terhagen gebouwd. Ze deed dienst tot in 2018, toen het kerkenbeleidsplan goedgekeurd werd en de kerk een herbestemming kreeg.

Onttrekking aan de eredienst

In december 2021 werd de kerk onttrokken aan de eredienst en tekende het lokaal bestuur Rumst een erfpacht van 99 jaar. In dezelfde maand gingen de herstellingswerken en werken om de brandveiligheid te garanderen van start. Er werden tijdelijke toiletten voorzien, maar ook een toog en een bar.

De compartimentering van het gebouw zorgt ervoor dat er grote en kleinere activiteiten kunnen plaatsvinden. De ruimte werd ook gezellig ingericht met mooie verlichting die kan aangepast worden aan het type van de activiteit.

Openingsfeest

In maart 2022 werd het gebouw officieel ingehuldigd als gemeenschapscentrum de Gam, met een openingsfeest, kindertheatervoorstelling en cultuurcafé. De naam de Gam werd gekozen door de inwoners van Rumst en is een verwijzing naar het steenbakkerijverleden van de streek en de afkorting voor Gemeenschapscentrum voor Activiteiten en Meer.

Dé plek voor ontmoeting en ontspanning

In de komende maanden en jaren zal de Gam dé plek in onze gemeente worden voor beleving, ontmoeting en ontdekking. Een plaats waar nieuw talent een podium krijgt, waar jouw vereniging zijn leden kan samenbrengen en waar we klinken op het nieuwe jaar. Waar kinderen hun ogen zullen uitkijken bij een theatervoorstelling, je zal kunnen wegdromen bij een magisch concert of nuttige info zal vinden op een beurs. Het kan hier allemaal, want de Gam is er voor iedereen.

In een volgende fase wordt de Gam verder verbouwd. Eind 2022 werden extra nooddeuren geplaatst. Er komen vervolgens nog permanente toiletten, een nieuwe hoofdtoegang en een terras.

Naar top