Hinder bij openbare werken

De gemeente Rumst investeert volop in haar straten en pleinen om een aangename woon-, werk- en winkelomgeving te creëren. Toegankelijke, veilige en nette straten en pleinen versterken het imago van onze gemeente en van haar ondernemers.
Uiteraard doet het bestuur al het mogelijke om de hinder die verfraaiingswerken met zich meebrengen tot een minimum te beperken. Bij de planning en realisatie van de werken zijn overleg en communicatie met burgers en ondernemers, de veiligheid van de werf en de bereikbaarheid van winkels en woningen dan ook belangrijke aandachtspunten. De verschillende overheden voorzien bovendien in een heel aantal steunmaatregelen voor ondernemingen en handelszaken die gelegen zijn in zones waar openbare werken gebeuren.
Op deze webpagina vind je een overzicht van de belangrijkste financiële tegemoetkomingen waarop je als ondernemer een beroep kan doen om de hinderperiode te overbruggen. We geven je ook een aantal tips voor acties die je als ondernemer zelf kan plannen tijdens de werken.


Wat kan je zelf ondernemen?

Naast de steunmaatregelen die je op deze webpagina vindt, kan je als ondernemer preventief ook een aantal maatregelen nemen om de hinder te beperken.

  • Lees aandachtig de nieuwsbrieven van de gemeente Rumst en woon infosessies bij. Maak altijd je vragen en opmerkingen kenbaar, ook tijdens en na de werken. 
  • Maak extra reclame of bied extra service. 
  • Informeer je klanten: Waar kunnen ze parkeren? Vanaf wanneer ben je weer bereikbaar? Welke alternatieven biedt het openbaar vervoer? Hoe lang duren de werken? Welke positieve effecten zal een heraanleg hebben? 
  • Informeer je leveranciers: welke uren/dagen zijn het meest geschikt om te leveren? Via welke route ben je bereikbaar? 
  • Stem je verlofperiode, verbouwings- of herinrichtingswerken af op de periode van de werken. 
  • Naast grotere ingrepen in de publieke ruimte hecht de gemeente veel belang aan goed onderhouden en nette straten. Daarom is het erg nuttig dat je zelf kleine gebreken aan het openbaar domein meldt via meldpunt@rumst.be of tel:03 880 00 80

Thema's

Naar top