Heraanleg Kapelstraat fase 2

Zo is het nu

De Kapelstraat is één van de twee toegangswegen naar Terhagen en een belangrijke verbindingsweg tussen A12 en E19 of tussen Boom en Lier. De huidige inrichting van de weg is echter niet overal even veilig voor fietsers en voetgangers. Verder zijn er onder de Kapelstraat ook nog enkele historische tunnels uit de tijd van de kleiontginning.

TIP: bekijk dit korte filmpje over de heraanleg van de Kapelstraat fase 2.

TIP: bekijk dit korte filmpje over de Landuyttunnel.

Hier gaan we voor

De provincie Antwerpen en Regionaal Landschap Rivierenland zetten mee hun schouders onder het project om de vroegere steenbakkerstunnels in de Rupelstreek te renoveren. Ze willen de locaties waar de tunnels zich bevinden bovengronds accentueren. Verder komt er ook opgravings- en/of restauratiewerk waar mogelijk.
In Terhagen wordt gefocust op Tunnel 31, de zogenaamde Landuyttunnel, aan de Kapelstraat. Tegelijk wordt een gedeelte van De Lein gerestaureerd en waar nodig gereproduceerd. Het is de historische metalen reling tussen de straat en de dieper gelegen kleiputten.     

Met de planen voor de heraanleg van de Kapelstraat denken we vooral aan verkeersveiligheid en dit door de aanleg van een afgescheiden fietspad tot aan de grenst met Boom. Verder wordt er een gescheiden riolering en de vernieuwing van het wegdek voorzien.

Om de Kapelstraat veiliger te maken voor fietsers en voetgangers, moeten er eerst nog grond verworven worden. Als men geen akkoord vindt met de eigenaar over de verwerving, dan zal men over gaan tot onteigening, gezien het algemeen belang.

Grote openbare werken vragen jaren van voorbereiding.

 • Er worden plannen opgemaakt, bijgestuurd en goedgekeurd
 • Er worden subsidies aangevraagd en bekomen
 • Noodzakelijke grondverwervingen werken vaak vertragend
 • Voorbereidende werken aan de nutsleidingen
 • Materialiseren van de rooilijn

Tijdlijn

 • Gemeenteraad oktober: goedkeuring onteigeningsplan
 • Oktober 2021: aanvraag omgevingsvergunning
 • Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - het openbaar onderzoek loopt van 16 november tot en met 15 december 2021
 • Najaar 2021: aanbesteding werken
 • Aanleg kade aan de Rupel en tunnel onder Kapelstraat in functie van de sanering van de kleiputten
 • In 2022 bewonersvergadering in verband met afspraak afkoppeling hemelwater
 • September 2022: start van de werken (ten vroegste)
 • Maart 2023: einde van de werken

Meer informatie

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Openbaar domein

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
Fax fax
03 443 94 79
e-mail

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen