Heraanleg Kerremansstraat

Omschrijving

Wat ging er aan vooraf

In 2013 zijn de voorbereidingen gestart voor de heraanleg van de Kerremansstraat. Redenen:

 • Verkeersveiligheid
  • Veilig afgescheiden fietspad aanleggen
  • Snelheid beperken
 • Waterhuishouding
  • Gescheiden riolering
  • Wateroverlast aanpakken door Molenbeek te verleggen
 • Verouderde nutsvoorzieningen vernieuwen

Hier willen we naartoe

Rioleringswerken

Om de wateroverlast in de Kerremansstraat en de Molenstraat in te perken wordt het rioleringsstelsel aangepakt.

 • Er komt een gescheiden riolering voor afvalwater en regenwater.
 • Verder wordt er een waterbuffer voor het hemelwater voorzien. Deze buffer krijgt een ecologische en landschapsinrichting, een goede stimulator voor biodiversiteit.
 • De Molenbeek wordt verlegd.

Wegeniswerken

Het lokaal bestuur investeert in een mooie, verkeersveilige en comfortabele heraanleg van de straat waarin de fietsveiligheid en snelheidsremmende maatregelen heel belangrijk zijn.
Wat wordt er voorzien:

 • Een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad met schrikstrook langs de opritten
 • Een groenstrook (haag) tussen fietspad en rijbaan
 • Snelheidsflankerende maatregelen (poorteffecten)
 • Energiezuinige LED-verlichting
 • Openbare parkeerplaatsen

Tijdslijn

 • In 2013 gestart met de voorbereidingen.
 • In 2014-2016 werd eerste ontwerp afgestemd met nutsmaatschappijen, gemeenteraad, bewonersvergaderingen, bovenlokale overheden, …
 • In 2017 werd aanbesteding niet gegund, wegens overdreven prijzen.
 • In 2018 kregen we groen licht voor subsidiëring van het project.
 • In 2019 werd beslist om alsnog grondinnemingen te doen, om tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners.
 • Begin 2023 werd de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van de wegeniswerken verkregen.
 • In de loop van 2023 werd de laatste hand gelegd aan de grondverwervingen.
 • In 2024 wordt alles voorbereid met het oog op de start van de werken. De aannemer is gekend, er zal een infomoment voor de bewoners georganiseerd worden.
 • Augustus 2024 - juni 2025: uitvoering van de werken.

Raming investeringskosten

Kostprijs: 2.266.000 euro (excl. BTW)

 • Aandeel PIDPA/VMM: 1.525.000 euro
 • Aandeel gemeente Rumst: 473.000 euro
 • Aandeel gemeente Boom: 52.000 euro
 • Aandeel Provincie Antwerpen: 216.000 euro

Het lokaal bestuur heeft groen licht gekregen voor een subsidiëring, hierdoor moet het grootste deel niet meer door de gemeentekas betaald worden.


Grote openbare werken vragen jaren van voorbereiding. Er worden plannen opgemaakt, bijgestuurd en goedgekeurd. Er worden subsidies aangevraagd en bekomen. Noodzakelijke grondverwervingen werken vaak vertragend. Een groot openbaar werk duurt gemiddeld 7 à 8 jaar van voorbereiding tot uitvoering.

Downloads

Foto's

Aangepast op: vrijdag 26 jan 2024 om 12:33 uur
Naar top