Heraanleg Kapelstraat fase 2

Omschrijving

Zo is het nu

De Kapelstraat is één van de twee toegangswegen naar Terhagen en een belangrijke verbindingsweg tussen A12 en E19 of tussen Boom en Lier. De huidige inrichting van de weg is echter niet overal even veilig voor fietsers en voetgangers. Verder zijn er onder de Kapelstraat ook nog enkele historische tunnels uit de tijd van de kleiontginning.

TIP: bekijk dit korte filmpje over de heraanleg van de Kapelstraat fase 2.

TIP: bekijk dit korte filmpje over de Landuyttunnel.

Hier willen we naartoe

De provincie Antwerpen en Regionaal Landschap Rivierenland zetten mee hun schouders onder het project om de vroegere steenbakkerstunnels in de Rupelstreek te renoveren. Ze willen de locaties waar de tunnels zich bevinden bovengronds accentueren. Verder komt er ook opgravings- en/of restauratiewerk waar mogelijk.
In Terhagen wordt gefocust op Tunnel 31, de zogenaamde Landuyttunnel, aan de Kapelstraat. Tegelijk wordt een gedeelte van De Lein gerestaureerd en waar nodig gereproduceerd. Het is de historische metalen reling tussen de straat en de dieper gelegen kleiputten.     

Met de plannen voor de heraanleg van de Kapelstraat denken we vooral aan verkeersveiligheid en dit door de aanleg van een afgescheiden fietspad tot aan de grens met Boom. Verder wordt er een gescheiden riolering en de vernieuwing van het wegdek voorzien.
Helaas is de omgevingsvergunning die nodig is voor dit project aangevochten bij de minister, waardoor de huidige werkzaamheden niet worden voortgezet. Gezien de aanwezigheid van andere wegwerkzaamheden (Kerremansstraat), is het vroegst mogelijke moment voor hervatting augustus 2025, op voorwaarde dat de omgevingsvergunning definitief verkregen wordt.

Grote openbare werken vragen jaren van voorbereiding.

 • Er worden plannen opgemaakt, bijgestuurd en goedgekeurd.
 • Er worden subsidies aangevraagd en bekomen.
 • Noodzakelijke grondverwervingen werken vaak vertragend.
 • Voorbereidende werken aan de nutsleidingen worden uitgevoerd.
 • De rooilijn wordt gematerialiseerd.

Tijdlijn

 • Maart 2023: bewonersvergadering start heraanleg Kapelstraat
 • Maart - voorjaar 2024:
  • Rioleringswerken Polder en Molleveld zijn op enkele afwerkingen na afgerond
  • Parking Van Lent wordt verder afgewerkt
  • Weinig verkeershinder
 • Verbreding van de talud voor verlegging van het wegdek, uitgesteld door ontbrekende geldige omgevingsvergunning
 • Ten vroegste augustus 2025 - mei 2026: heraanleg Kapelstraat

Meer informatie

Downloads

Aangepast op: vrijdag 26 jan 2024 om 11:30 uur
Toekomstbeeld Kapelstraat 1 Toekomstbeeld Kapelstraat 1
Naar top