Heraanleg Hazeweg, Monnikenhofstraat en Bosbeek

Zo was het

De zone tussen de Monnikenhofstraat en de Bosbeek was vroeger bouwzone. De gemeente heeft 10 jaar geleden getracht dit om te vormen tot natuurzone en dat is voor de helft gelukt. De andere helft bleef bouwzone. Er werden nieuwe woningen gebouwd in 4 doodlopende straatjes. Al deze straten worden voorzien van een wadi voor wateropvang. Er komt ook bijenvriendelijke beplanting en bomen. De andere helft van het gebied is er voor water en die wordt ingericht als ecologische oeverzone. Zo zal de Bosbeek door het gebied meanderen waardoor extra buffercapaciteit ontstaat voor water en wat de biodiversiteit ten goede komt. Als het hevig regent, kan dit gebied onder water komen te staan zonder dat dit hinderlijk is voor de nieuwe en bestaande woningen.

De voetweg en de fietsweg zullen ook vernieuwd worden. De Hazeweg en Monnikenhofstraat werden intussen volledig heraangelegd. 

Hier willen we naartoe

Bij de heraanleg van de Hazeweg en de Monnikenhofstraat en de aanleg van enkele zijstraatjes is er aandacht voor ruimte voor water. Er worden heel wat wadi's aangelegd die bij hevige regenval het hemelwater kunnen bufferen waarna het vertraagd naar de beek kan afstromen. De Bosbeek zal door het landschap meanderen en zo veel meer water kunnen opvangen bij hevige neerslag. Bij de vernieuwing van het rioleringsstelsel wordt voorzien in een gescheiden rioleringsstelsel zodat ook hierbij hemelwater maximaal terug aan de bodem kan gegeven worden.

Bekijk hier de video over de heraanleg:

Stappenplan

De voorbereiding van deze werken startte reeds in 2013, toen bouwfirma Danneels de bouwgrond in de Monnikenhofstraat kocht. Deze gelegenheid werd door de gemeente Rumst aangegrepen om mee in het project te stappen om een nieuwe bovenbouw van deze straten te realiseren. De afgelopen jaren werden plannen opgemaakt, subsidies aangevraagd, noodzakelijke gronden aangekocht en voorbereidende werken uitgevoerd.

De meeste werken zijn intussen afgerond. De bovenbouw (afwerking van de nieuwe wegen) van de 4 nieuwe woonerven zal pas na de bouw van de nieuwe woningen uitgevoerd worden, om te vermijden dat het nieuwe openbaar domein zou beschadigd raken tijdens de bouwwerkzaamheden. In de Hazeweg en de Monnikenhofstraat werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Waar mogelijk kwamen er open grachten om helder regenwater op te vangen. Er werden voldoende openbare parkings voorzien, alsook bijenvriendelijke groenaanplantingen. Zo werden de boomsoorten en hun onderbeplanting specifiek geselecteerd op hun bloeiperiode en hun meerwaarde voor bestuivers. Het dubbelrichtingsfietspad werd doorgetrokken tot aan voetweg 34, die na het afwerken van de woningen zal vernieuwd worden.

De Bosbeek werd heraangelegd en doorsnijdt nu al kronkelend een glooiend landschap. 

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Ordening

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen