Heraanleg Doelhaagstraat en Ekkersgatstraat

Omschrijving

Zo is het nu

Op het kruispunt Doelhaagstraat-Ekkersgatstraat passeert dagelijks heel veel verkeer (vrachtverkeer, woon-werkverkeer, sluipverkeer). De situatie is onveilig voor zwakke weggebruikers zoals fietsers. Het wegdek is verouderd, bovendien vinden bewoners (en hun bezoekers) van de Doelhaagstraat, Ekkersgatstraat en Kerkhofstraat moeizaam parkeerplaats in de buurt.

Verder staat bij hevige regenval het kruispunt Tuinwijk-Doelhaagstraat regelmatig onder water, tot zelfs in de woningen van de Tuinwijk. Een verbetering van de waterhuishouding dringt zich op.

TIP: bekijk dit korte filmpje over de heraanleg van de Doelhaagstraat-Ekkersgatstraat.

Hier willen we naartoe

Het lokaal bestuur pakt bovenstaande problemen aan. Er wordt een gescheiden riolering aangelegd om wateroverlast in de toekomst te vermijden. Door een nieuwe regenwaterafvoer onder de Ekkersgatstraat (richting de Oude Nete-arm) aan te leggen, daalt de druk op de riolering in de Tuinwijk. Het wegdek wordt vernieuwd. Hier wordt rekening gehouden met het zwaar verkeer (wegbedekking aangepast aan het zwaar verkeer) en een veilige fietsverbinding en fietsoversteek aan het kruispunt Doelhaagstraat-Kerkhofstraat.

Grote openbare werken vragen jaren van voorbereiding.

 • Er worden plannen opgemaakt, bijgestuurd en goedgekeurd.
 • Er worden subsidies aangevraagd en bekomen.
 • Noodzakelijke grondverwervingen werken vaak vertragend.
 • Voorbereidende werken aan de nutsleidingen worden gestart.
 • De rooilijn wordt gematerialiseerd.

Tijdlijn

 • In 2016 werd opdracht gegeven tot het uitvoeren van een waterstudie. Hieruit kwam een oplossing voor de wateroverlast in de Tuinwijk.
 • In 2017 werd de goedkeuring gekregen voor de subsidie van de Vlaamse Overheid.
 • In 2018 werden de ontwerpplannen concreet gemaakt.
 • In 2021 werd er een bewonersvergadering gehouden. Opmerkingen en suggesties worden meegenomen naar het studiebureau.
 • In 2023 aanvraag omgevingsvergunning. De beslissing wordt verwacht in maart 2024.
 • In 2024 wordt het dossier aanbesteed waarna de werken gestart worden.
Aangepast op: vrijdag 26 jan 2024 om 11:18 uur
Naar top