Heraangelegde Hazeweg en Monnikenhofstraat groener én veiliger voor zwakke weggebruikers

Omschrijving

Algemene info

De Hazeweg en Monnikenhofstraat in Reet werden heraangelegd en kregen daarbij een nieuw rioleringsstelsel.

De voorbereiding van deze werken startte reeds in 2013, toen bouwfirma Danneels de bouwgrond in de Monnikenhofstraat kocht. Deze gelegenheid werd door de gemeente Rumst aangegrepen om mee in het project te stappen om een nieuwe bovenbouw van deze straten te realiseren. De afgelopen jaren werden plannen opgemaakt, subsidies aangevraagd, noodzakelijke gronden aangekocht en voorbereidende werken uitgevoerd.

Nu is de eerste fase afgerond. De bovenbouw van de 4 nieuwe woonerven zal pas na de bouw van de nieuwe woningen uitgevoerd worden, om te vermijden dat het nieuwe openbaar domein zou beschadigd raken tijdens de bouwwerkzaamheden. In de Hazeweg en de Monnikenhofstraat werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Waar mogelijk kwamen er open grachten om helder regenwater op te vangen. Er werden voldoende openbare parkings voorzien, alsook bijenvriendelijke groenaanplantingen. Zo werden de boomsoorten en hun onderbeplanting specifiek geselecteerd op hun bloeiperiode en hun meerwaarde voor bestuivers. Het dubbelrichtingsfietspad werd doorgetrokken tot aan voetweg 34, die na het afwerken van de woningen zal vernieuwd worden.

Tijdslijn

De aannemer van de wegenwerken heeft de werken nu volledig afgerond. In februari 2024 worden de aanplantingen door onze eigen diensten aangebracht. De oplevering van de wegenwerken wordt ingepland in het voorjaar van 2024.

Nieuw landschap geeft vorm aan vallei van de Bosbeek'

De Bosbeek werd tegelijk heraangelegd en doorsnijdt nu een glooiend landschap. De bochten zorgen voor een vertraagde afvoer en bieden een meerwaarde aan de biodiversiteit. Hier hebben we aan echte landschapscreatie gedaan, met niet alleen eenmeerwaarde voor de fauna en flora, maar ook voor waterberging bij hevige regenbuien.


Wil je meer info over dit project?

Bekijk dit korte filmpje over de heraanleg van de Monnikenhofstraat en de Hazeweg.


Bekijk dit korte filmpje over de heraanleg van de Monnikenhofstraat en de Hazeweg.

Downloads

Foto's

Aangepast op: vrijdag 26 jan 2024 om 12:42 uur
Naar top