Heraanleg van Rumst Centrum

Omschrijving

In de zomer van 2023 zijn de werken voor (her)aanleg van 10 centrumstraten in Rumst gestart. Op deze pagina vind je alle actuele informatie over de werken, de hinder en de omleidingen.

We doen deze werken om de kans op wateroverlast te verminderen via de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. We gaan ook de bovenbouw (de eigenlijke straat en voetpad) van de straten vernieuwen. Hierbij worden drie uitgangspunten voorop gesteld: verbetering van de verkeersveiligheid, vergroenen van het straatbeeld en verminderen van de parkeerdruk.

Hierover werden in het voorjaar van 2019 participatievergaderingen georganiseerd, waarbij via schetsen verschillende varianten werden toegelicht. De aanwezigen konden hierover hun mening kenbaar maken. Op een raadscommissie heeft de gemeenteraad kennis genomen van de algemene principes en werd het toekomstige circulatieplan goedgekeurd.

Tip: Bekijk het filmpje over de werken in Rumst centrum.

Hier willen we naartoe

Deze straten krijgen een make-over:

 • Veerstraat
 • Vissersstraat
 • Molenbergstraat
 • Hollebeekstraat
 • Markt
 • Kazernestraat
 • Kerkstraat
 • Peperstraat
 • Statiestraat
 • Haardorst

In tussentijd werden de gekozen schetsen omgezet naar ontwerpen. In een digitaal overleg werden ze in december aan de buurtbewoners voorgesteldTijdens de infosessies werd er informatie gegeven over de plannen. Je kan de powerpoint van de infosessie hier raadplegen.

Presentatie bewonersvergadering Rumst Centrum11,5 Mb(pdf)


Bekijk ook de lijst met veel gestelde vragen en antwoorden van de buurtbewoners. Dit zijn vragen en antwoorden die buurtbewoners stelde tijdens de infosessies.

Actuele hinder (her)aanleg Veerstraat en Vissersstraat

De werken Veerstraat - Vissersstraat werden in 2023 opgestart waarbij we verwachten dat deze in het najaar 2024 zullen afgerond zijn.

In 2024 worden de overige werken opgestart. Deze werken zullen in fases uitgevoerd worden. Bedoeling is om te starten aansluitend aan de Veerstraat en de Vissersstraat en zo naar het noorden de werken uit te voeren. De omleidingsplannen zullen ruim op voorhand gecommuniceerd worden.

Overzicht van de werken

Welke werken worden er uitgevoerd? Wat is de timing?

Juni 2024

 • In juni staat de afwerking in de Vissersstraat gepland, waaronder het plaatsen van de huisaansluitingen en de boordstenen.

Mei 2024

 • In mei starten de rioleringswerken tussen de Markt en het kruispunt Korte Vissersstraat. De garages aan de achterzijde van de Vissersstraat zullen in deze laatste rioleringsfase bereikbaar blijven via het traject Nijverheidsstraat-Veerstraat-Korte Vissersstraat.
 • Tijdens de rioleringswerken in de Vissersstraat in Rumst centrum, stootten de arbeiders op 30 april op merkwaardige vondsten. Het gaat ondermeer over scherven en restanten uit de Romeinse periode. Zo werd er ook een houten paal gevonden, die mogelijks deel uitmaakte van een aanlegplaats. Het archeologisch onderzoek is afgerond, de rioleringswerken worden terug hervat.

April 2024

 • Op maandag 8 april gingen de rioleringswerken in de Vissersstraat van start. Het kruispunt aan Home Van der Taelen bleef open, zodat de parking aan de drie rivieren via de Nijverheidsstraat bereikbaar kon blijven. Midden april werd er gewerkt tussen Home Van der Taelen en het kruispunt Korte Vissersstraat. Eind april werd dit kruispunt zelf aangepakt. 
 • Half april werden de bomen in de Veerstraat aangeplant.

Maart 2024

 • In maart en april 2024 werden de kleiklinkers in de Veerstraat tussen de Nijverheidsstraat en de Molenbergstraat aangelegd. Het karakter van het woonerf is vanaf dan zichtbaar. De parkeerzones werden aangeduid met bruingekleurde kleiklinkers en voorzien van een witte ‘P’. Door hun natuurlijke vorm hebben kleiklinkers niet allemaal exact hetzelfde formaat. Hierdoor gaat het leggen iets trager dan bij betonstraatstenen. We verwachten dat tegen eind april de kleiklinkers tot aan de lindeboom aangelegd zijn. Omwille van het zware werfverkeer voor de bouw van de private appartementen nabij het Veerhuis, worden de kleiklinkers in de bocht aan het Veerhuis nog niet gelegd, opdat draaibewegingen van dit zware werfverkeer geen schade zou aanbrengen aan de pas gelegde kleiklinkers.
 • Ook de fietsverbinding aan het Veerhuis tussen de twee dijken werd vernieuwd. Er werden boordstenen geplaatst en de fietsverbinding zelf werd in asfalt uitgevoerd.

Wat is de hinder tijdens de werken?

 • Tijdens de werken zijn de woningen steeds bereikbaar voor voetgangers.
 • Tijdens de rioleringswerken voor de woningen zal er slechts tijdelijk geen gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn.
 • Wanneer de definitieve verharding aangelegd wordt, zullen voetgangers steeds doorgang hebben. Gemotoriseerd verkeer is dan tijdelijk onmogelijk. De plaatselijke omleiding wordt met signalisatie aangegeven.
 • Tijdens de asfalteringswerken aan de verbindingsweg tussen de 2 dijken moeten de fietsers ter hoogte va de werken verplicht afstappen. Er is een doorgang voorzien waarlangs zij hun rit kunnen verderzetten.
 • Tijdens de rioleringswerken in de Vissersstraat is er geen verkeer mogelijk:
  • Via de Nijverheidsstraat blijft de parking aan de 3Ri4en bereikbaar.

Weersomstandigheden

De aanhoudende regen in de voorbije periode, heeft zeker niet geholpen om de oorspronkelijke timing te blijven aanhouden. Het aantal dagen dat het voor de aannemer onmogelijk was om te werken omwille van weersomstandigheden ligt einde maart op maar liefst 112 dagen, wat aanzienlijk is. Ter vergelijking, het aantal gewerkte dagen zit op dit ogenblik op net geen 100 dagen. De hierboven aangegeven timing van de werken blijft ook nu uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

Afvalophaling

De afvalinzamelingpunten situeren zich ter hoogte van de Nijverheidsstraat-Veerstraat, de lindeboom in de Veerstraat en ter hoogte van het voormalig politiekantoor aan de Markt. Je kan daar tijdig het afval plaatsen. Enkel de buurtbewoners in de werfzone moeten gebruik maken van het afvalpunt. Voor de andere buurtbewoners verloopt de afvalophaling zoals normaal.

Parking tijdens werken

 • Je kan je wagen parkeren op de parking van de 3 Rivieren en de parking aan Hoop op Beet (park). Deze wordt voorzien van extra verlichting. 
  • De parking tussen de visput Hoop op Beet en het park ’s Herenbeemden, zal via de Markt overdag niet bereikbaar zijn tussen 15 april en eind april. Maar wel via de brede wandelweg naast de visput. Vanaf 3 juni zal de parking niet bereikbaar zijn tot eind augustus.
 • Ook wordt de ongebruikte verharding aan de Drie Rivieren tijdelijk opengesteld, waardoor tijdens de werken een 40-tal extra parkeerplaatsen in de directe omgeving beschikbaar komen voor de buurtbewoners.
 • Op een gegeven moment zal de parking aan de Drie Rivieren tijdelijk niet bereikbaar zijn via de Korte Vissersstraat, maar wel via de zijde van de Veerstraat langs de Rupel. Op die manier blijft de parking bereikbaar.

Actuele hinder (her)aanleg Markt

In maart 2024 worden de werken aan de Markt opgestart. De werken starten tussen het park en Markt 22. Er zal dus nog niet gewerkt worden rond het Marktplein zelf.

Complexiteit van de eerste fase

Een eerste fase situeert zich ter hoogte van de aansluiting aan het pompstation in het park tot aan Markt 22. Omwille van de visvijver en de stabiliteit van de woningen, mag er in deze zone niet met een normale droogzuiging worden gewerkt. Dit vormt een extra uitdaging voor de aannemer. Er dient namelijk eerst een koffer te worden gemaakt van 6 meter breed, waarin later de grote rioleringsbuizen zullen worden gelegd. Om deze koffer te maken, dienen in dit gedeelte de nutsleidingen zo dicht mogelijk tegen de perceelsgrenzen te worden gelegd, zodat ze buiten deze koffer vallen.

Vooraleer de aannemer van de nutsmaatschappijen kan starten met het leggen van de nieuwe leidingen, dienen eerst enkele noodzakelijke groenvoorzieningen te worden weggenomen. Dit zat ook al vervat in de goedgekeurde omgevingsvergunning voor deze grote werken. Wij willen benadrukken dat alleen het strikt noodzakelijke groen wordt weggenomen, om de werken überhaupt mogelijk te maken. Het betreft dan voornamelijk een vijftiental bomen in het korte gedeelte voorbij de bocht tussen het park en Markt 30. Deze groenvoorzieningen vallen namelijk in de koffer waar de rioleringsbuizen in komen te liggen.

Infomoment voor alle bewoners in mei

Om de verschillende fasen van de grote werken tussen de Hollebeekstraat en de Markt-Kerkstraat toe te lichten aan alle bewoners, organiseert het gemeentebestuur een infomoment in zaal Steenberg (Molenbergstraat 113 b) op woensdag 15 mei 2024, om 19.30 uur.

Wat is de timing van de werken?

 • Vanaf dinsdag 26 maart 2024 startten voorbereidende werkzaamheden. Verwijderen van de noodzakelijke groenvoorzieningen, om de werken mogelijk te kunnen maken.
 • In de twee laatste weken van april 2024 start GKW, de aannemer van de nutsmaatschappijen, om de nutsleidingen van alle nutsmaatschappijen in het deel Markt 22 tot Markt 30 te vernieuwen en zo dicht mogelijk tegen de perceelsgrenzen te leggen.
 • In de twee eerste weken van mei 2024 controleren de nutsmaatschappijen de nieuwe leidingen, vooraleer ze in gebruik kunnen genomen worden.
 • In de twee laatste weken van mei 2024 zullen de nutsmaatschappijen de nieuwe leidingen koppelen aan de huisaansluitingen.
 • Op 3 juni tot 15 juli 2024 start DCA, de aannemer van Aquafin, met het maken van een koffer tussen het park en Markt 22.
 • Op 8 augustus 2024 (na het bouwverlof) start DCA, de aannemer van Aquafin, met het aanleggen van de nieuwe riolering in deze koffer.

Welke gevolgen zijn er?

 • Tijdens de werken van GKW (tussen half april - eind april, onder voorbehoud van weerverlet) zal het gedeelte tussen het park en Markt 22 overdag niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen wel door. Als je jouw wagen overdag nodig hebt, raden wij aan om deze buiten de werfzone te plaatsen. Via de brede wandelweg langs de visput, is de parking grotendeels wel bereikbaar.
 • In de maand mei is er geen hinder te verwachten tijdens het controleren en overkoppelen van de nieuwe nutsleidingen.
 • Vanaf 3 juni starten de eigenlijke grote werken in het deel tussen het park en Markt 22 en is er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk in dit gedeelte, tot de rioleringsbuizen tegen eind augustus zijn aangelegd. We begrijpen dat dit een grote impact heeft op de directe omwonenden, maar er is geen andere mogelijkheid om deze periode te verkorten. De brede wandelweg langs de visput zal worden opengesteld, zodat bewoners met de wagen zo dicht mogelijk bij hun woning kunnen geraken, alsook voor leveringen.

Waar kan ik parkeren tijdens de werken?

 • De parking tussen de visput Hoop op Beet en het park ’s Herenbeemden, zal via de Markt overdag niet bereikbaar zijn tussen 15 april en eind april. Maar wel via de brede wandelweg naast de visput. Vanaf 3 juni zal de parking niet bereikbaar zijn tot eind augustus.
 • De parking ter hoogte van de 3-Rivieren, bereikbaar via Nijverheidsstraat-Veerstraat blijft bereikbaar. De ongebruikte verharding werd tijdelijk opengesteld, waardoor hier voor buurtbewoners tientallen extra parkeerplaatsen bijkwamen.

Waar wordt het afval verzameld?

Het afvalinzamelingpunt situeert zich ter hoogte van de Markt (net voorbij Markt 22).


Actuele hinder (her)aanleg Hollebeekstraat

In maart starten de voorbereidende werken voor de (her)aanleg in de Hollebeekstraat. In juni starten de rioleringswerken.

Eerste fase start begin juni

Een eerste fase situeert zich ter hoogte van de aansluiting aan het pompstation in het park tot aan de Markt. Tegelijk zal de aannemer begin juni ook starten onderaan het doodlopende gedeelte van de Hollebeekstraat. De ventweg naar de garages wordt zo lang als mogelijk opengehouden en zal altijd bereikbaar zijn via de Steenberghoekstraat. Er volgt nog een infomoment om meer details te geven over deze werken. Na de rioleringswerken volgt de aanleg van een nieuw wegdek, waarbij dubbel zoveel parkeerplaatsen zullen worden aangelegd dan vandaag de dag het geval is. Verder krijgt de Hollebeek ook een woonerfkarakter, waardoor er meer groen in het straatbeeld zal komen, samen met fietsparkings en zitmogelijkheden.

Om de rioleringswerken mogelijk te maken zullen er enkele groenvoorzieningen worden weggenomen. Dit zat ook al vervat in de goedgekeurde omgevingsvergunning voor deze grote werken. Wij willen benadrukken dat alleen het strikt noodzakelijke groen wordt weggenomen. Het betreft een 3-tal bomen bovenaan de Hollebeekstraat en enkele kleine laanboompjes op het voetpad in de Hollebeekstraat zelf.

Infomoment voor alle bewoners

Om de verschillende fasen van de grote werken tussen de Hollebeekstraat en de Markt-Kerkstraat toe te lichten aan alle bewoners, organiseert het gemeentebestuur een infomoment in zaal Steenberg (Molenbergstraat 113 b) op woensdag 15 mei 2024, om 19.30 uur.

Wat is de timing van de werken?

 • Op woensdag 27 maart 2024 startten voorbereidende werkzaamheden. We verwijderen enkele noodzakelijke groenvoorzieningen om de werken in juni mogelijk te kunnen maken.
 • Van 3 juni tot 15 juli DCA, de aannemer van Aquafin, start met het aanleggen van de nieuwe riolering. Er wordt onderaan de Hollebeekstraat gestart. De Hollebeekstraat zal bovenaan opengezet worden, om bewoners te laten in- en uitrijden.

Welke gevolgen zijn er?

 • Vanaf 3 juni starten de rioleringswerken in de Hollebeekstraat en ze duren tot de start van het bouwverlof op 15 juli. De aannemer zal de ventweg naar de garages zo lang als mogelijk openhouden. Wanneer de riolering aangelegd is wordt er voorlopige steenslag aangebracht, zodat bewoners terug aan hun woning kunnen om iets uit te laden bijvoorbeeld.
 • Op de Tuinwijk-Steenberghoekstraat wordt in deze fase niet gewerkt en is er geen hinder.
 • Tijdens het bouwverlof kan er geparkeerd worden in de Hollebeekstraat.
 • Fietsers en voetgangers zullen steeds de Hollebeekstraat kunnen blijven gebruiken tijdens de werken.

Waar kan ik parkeren tijdens de werken?

 • De Hollebeekstraat blijft grotendeels bereikbaar tijdens de werken en er zal in- en uitgereden kunnen worden aan de bovenzijde.
 • Wanneer de werkzaamheden voor jouw woning plaatsvinden, zijn er op de volgende locaties parkeermogelijkheden: parking Steenberg, de nieuwe parking Klein-Molenveld en Romeins Veld.

Aangepast op: woensdag 22 mei 2024 om 09:50 uur
Naar top