Heraanleg van Rumst Centrum

Omschrijving

In de zomer van 2023 zijn de werken voor (her)aanleg van 10 centrumstraten in Rumst gestart. Op deze pagina vind je alle actuele informatie over de werken, de hinder en de omleidingen.

We doen deze werken om de kans op wateroverlast te verminderen via de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. We gaan ook de bovenbouw (de eigenlijke straat en voetpad) van de straten vernieuwen. Hierbij worden drie uitgangspunten voorop gesteld: verbetering van de verkeersveiligheid, vergroenen van het straatbeeld en verminderen van de parkeerdruk.

Hierover werden in het voorjaar van 2019 participatievergaderingen georganiseerd, waarbij via schetsen verschillende varianten werden toegelicht. De aanwezigen konden hierover hun mening kenbaar maken. Op een raadscommissie heeft de gemeenteraad kennis genomen van de algemene principes en werd het toekomstige circulatieplan goedgekeurd.

Tip: Bekijk het filmpje over de werken in Rumst centrum.

Hier willen we naartoe

Deze straten krijgen een make-over:

 • Veerstraat
 • Vissersstraat
 • Molenbergstraat
 • Hollebeekstraat
 • Markt
 • Kazernestraat
 • Kerkstraat
 • Peperstraat
 • Statiestraat
 • Haardorst

In tussentijd werden de gekozen schetsen omgezet naar ontwerpen. In een digitaal overleg werden ze in december aan de buurtbewoners voorgesteldTijdens de infosessies werd er informatie gegeven over de plannen. Je kan de powerpoint van de infosessie hier raadplegen.

Presentatie bewonersvergadering Rumst Centrum11,5 Mb(pdf)


Bekijk ook de lijst met veel gestelde vragen en antwoorden van de buurtbewoners. Dit zijn vragen en antwoorden die buurtbewoners stelde tijdens de infosessies.

We vullen deze lijst nog verder aan. Heb je een vraag over deze werken, stel ze via dit formulier.

Actuele hinder (her)aanleg Veerstraat en Vissersstraat

Update januari 2024

De werken Veerstraat - Vissersstraat werden in 2023 opgestart waarbij we verwachten dat deze in het najaar 2024 zullen afgerond zijn.

In het voorjaar van 2024: worden de overige werken opgestart, hiervoor is de aannemer al gekend en zal een nieuw infomoment georganiseerd worden om de opstart van de werken toe te lichten. Deze werken zullen in fases uitgevoerd worden en zullen over verschillende jaren lopen. Bedoeling is om te starten aansluitend aan de Veerstraat en de Vissersstraat en zo naar het noorden de werken uit te voeren. De omleidingsplannen zullen ruim op voorhand gecommuniceerd worden.

Algemene info

In de zomer van 2023 zijn de werken voor (her)aanleg van 10 centrumstraten in Rumst gestart. Op deze pagina vind je alle actuele informatie over de werken, de hinder en de omleidingen.

Overzicht van de werken

Welke werken worden er uitgevoerd? Wat is de timing?

 • Februari: Op dit moment vinden rioleringswerken plaats in de Visserstraat tussen de pompput aan de Rupeldijk en het kruispunt met 3-Rivieren.
  • Een pompput is een kleine put in kunststof, prefab beton of metselwerk, afgedekt met een deksel of rooster en uitgerust met een vaste dompelpomp. De pomp is aangepast aan de hoeveelheid water (= het debiet) dat in de put stroomt en aan de graad van vervuiling (regenwater versus afvalwater). Via een afvoerleiding pompt zij het water naar een hoger niveau. Dankzij een vlotter slaat de pomp automatisch aan zodra de put volloopt.
 • Half februari worden de boordstenen in de Veerstraat geplaatst. Tussen de Lindeboom en de Nijverheidsstraat wordt de definitieve fundering aangelegd om later de kleiklinkers op te plaatsen. In de week van 19 februari starten de klinkerwerken in de Veerstraat.

Wat is de hinder tijdens de werken

 • Tijdens de werken zijn de woningen steeds bereikbaar voor voetgangers.
 • Tijdens de rioleringswerken voor de woningen zal er slechts tijdelijk geen gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn.
 • Wanneer de definitieve verharding aangelegd wordt, zullen voetgangers steeds doorgang hebben. Gemotoriseerd verkeer is dan tijdelijk onmogelijk. De plaatselijke omleiding wordt met signalisatie aangegeven.

Weersomstandigheden

De aanhoudende regen vanaf november tot heden, heeft zeker niet geholpen om de oorspronkelijke timing te blijven aanhouden. De hierboven aangegeven timing van de werken blijft ook nu uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. Als het bijvoorbeeld vriest, kan het zijn dat bepaalde werken moeten uitgesteld worden.

Afvalophaling

De afvalinzamelingpunten situeren zich ter hoogte van de Nijverheidsstraat-Veerstraat, de lindeboom in de Veerstraat en ter hoogte van het voormalig politiekantoor aan de Markt. Je kan daar tijdig het afval plaatsen. Enkel de buurtbewoners in de werfzone moeten gebruik maken van het afvalpunt. Voor de andere buurtbewoners verloopt de afvalophaling zoals normaal.

Parking tijdens werken

 • Je kan je wagen parkeren op de parking van de 3 Rivieren en de parking aan Hoop op Beet (park). Deze wordt voorzien van extra verlichting.
 • Ook wordt de ongebruikte verharding aan de Drie Rivieren tijdelijk opengesteld, waardoor tijdens de werken een 40-tal extra parkeerplaatsen in de directe omgeving beschikbaar komen voor de buurtbewoners.
 • Op een gegeven moment zal de parking aan de Drie Rivieren tijdelijk niet bereikbaar zijn via de Korte Vissersstraat, maar wel via de zijde van de Veerstraat langs de Rupel. Op die manier blijft de parking bereikbaar.

Aangepast op: donderdag 8 feb 2024 om 14:19 uur
Naar top