Grondwater oppompen

Door de toenemende droogteperioden denken veel mensen aan het installeren van een grondwaterwinning. Grondwater wordt echter schaars en laat je bij voorkeur in de grond. Beter is om een regenwaterput te steken zodat bij hevige regenbuien uw dakwater kan opgevangen worden.

Wil je toch grondwater oppompen? Hou dan rekening met volgende voorwaarden:

Aangifteplicht van de Vlaamse milieumaatschappij

- Meld steeds je grondwaterwinning bij de Vlaamse milieumaatschappij. Dit is van belang voor bepaling van de heffing op waterverontreiniging. De melding kan je doen via deze website.

Vergunningsplicht

Voor het oppompen van grondwater is soms een vergunning of melding nodig. 

Hierop gelden twee uitzonderingen:

  • Winningen waarbij het water uitsluitend met een handpomp wordt opgepompt.
  • Een grondwaterwinning van minder dan 500 m3/jaar waarvan het water alleen wordt gebruikt voor huishoudelijke toepassingen.

Zijn deze uitzonderingen niet voor jou van toepassing?

Dan moet je een vergunning of melding indienen bij de gemeente (voor beperkte winningen) of bij het provinciebestuur (voor grotere winningen).

Hoe aanvragen

De procedure die je moet volgen is afhankelijk van de hoeveelheid op te pompen grondwater, de locatie en de diepte.

Om te weten welke situatie voor u van toepassing is neem je best inlichtingen bij de boorfirma of neem je contact op met de gemeentelijke milieudienst (milieu@rumst.be)

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
e-mail