Grachten

Grachten en waterlopen spelen een belangrijke rol in het watersysteem. Een goed onderhoud is noodzakelijk om wateroverlastproblemen te voorkomen. Wie dit onderhoud uitvoert is afhankelijk van het soort gracht:

  • Geklasseerde waterlopen worden beheerd door de provincie of door de Polder.
  • Baangrachten worden onderhouden door de wegbeheerder en de eigenaars van het aanpalend perceel.
  • Grachten van algemeen belang kunnen aangeduid worden door de gemeente. De gemeente neemt het beheer tot zich.
  • Gewone grachten worden beheerd door de eigenaars van beide aanpalende percelen.

Voorwaarden

Perceelsgrachten moeten onderhouden worden door de aangelande eigenaars volgens de bepalingen van het politiereglement (afdeling 2.5). Dit betekent dat men verplichting is de vrije afwatering te verzekeren en zo nodig deze te (laten) ruimen voor 1 november.

Hoe aanvragen

Bij problemen met onderhoud aan geklasseerde waterlopen kan je terecht op het meldpunt van de dienst water van de provincie Antwerpen 

Bij problemen met onderhoud van grachten algemeen belang of baangrachten kan je terecht bij het meldpunt van de gemeente Rumst. Vermeld duidelijk het probleem en de plaats alsook je gegevens waarop je gecontacteerd kan worden.

Thema's

Naar top