Gemeenteraad

Agenda (dagorde)

De agenda van iedere gemeenteraad- en OCMW-raadszitting wordt vooraf gepubliceerd in de raadpleegomgeving. In de kalender moet je de gewenste zitting van de gemeenteraad (GR) selecteren.

Volg de gemeenteraad mee:
De volgende gemeenteraad vindt plaats op donderdag 21 december 2023
De gemeenteraad wordt op het gemeentehuis georganiseerd.
Publiek is welkom in de raadzaal.

Besluiten en verslagen bekijken

Je kan de besluiten en verslagen van de gemeente- en OCMW-raad online raadplegen in de raadpleegomgeving. In de kalender moet je de gewenste zitting van de gemeenteraad (GR) selecteren.
Vanaf januari 2019 wordt van de openbare zittingen een digitaal geluidsverslag gemaakt. Je kan hier beluisteren.
 
De verslagen van de gemeenteraadszittingen van 2014 tot en met 2017 vind je in het archievenoverzicht van de gemeenteraad.
De verslagen van de OCMW-raadszittingen van 2016 tot en met (deel) 2018 vind je in het archievenoverzicht van de OCMW-raad.

Samenstelling

De Rumstse gemeenteraad is samengesteld uit:

De algemeen directeur (voorheen gemeentesecretaris) woont de vergaderingen van de gemeenteraad bij en is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen ervan.

Verloop 

In principe vergadert de gemeenteraad elke 4de donderdagavond van de maand om 20 uur. De voorzitter van de gemeenteraad zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor. Ter voorbereiding van de gemeenteraad worden er raadscommissies gehouden. De raadscommissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor en formuleren adviezen en voorstellen. De commissies kunnen deskundigen en belanghebbenden horen. De vergaderingen van de gemeenteraad en de voorbereidende raadscommissies zijn openbaar, behalve als het over personen gaat. Je kan ze dus bijwonen.


De gemeenteraad kan debatteren en besluiten nemen over alles wat van gemeentelijk belang is.

Locatie

De raadzaal van het gemeentehuis, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst.

Reglement

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Besluit huishoudelijk reglement gemeenteraad

Huishoudelijk reglement OCMW-raad

Besluit huishoudelijk reglement OCMW-raad