Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het kappen van bomen, hagen en houtkanten

De gemeente Rumst streeft ernaar om hoogstam bomen, natuurlijke hagen en houtkanten te beschermen vanwege hun ecologische waarde en esthetische aantrekkelijkheid. Om natuurbehoud en de esthetische waarde te waarborgen heeft de gemeente een stedenbouwkundige verordening opgesteld die de vergunningsvoorwaarden voor het kappen van bomen, hagen en houtkanten reguleert. Deze regelgeving is van toepassing op beplantingen op zowel bebouwde als onbebouwde percelen in privé-eigendom en eigendommen van openbare besturen.

Het kappen van bomen met een stamomtrek van minimaal 50 cm of een diameter van 15 cm, gemeten op 1 m boven de grond, vereist een vergunning.

De volledige tekst van de verordening is hieronder beschikbaar.

Naar top