Gemeentelijk toewijsreglement sociale huurwoningen

De gemeente Rumst heeft een lokaal toewijzingsreglement voor de toewijzing van sociale huurwoningen. Naast de wettelijke voorrangsregels voor de toewijzing van een sociale huurwoning, heeft de gemeente een voorrang ingebouwd voor mensen met lokale binding in cascade op te maken. De lokale binding, geldend voor Rumst, in cascade:

  1. er wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die op datum van toewijzing de laatste drie jaar aansluitend/onafgebroken in de gemeente Rumst Wonen.
  2. Er wordt een voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die ooit 15 jaar in de gemeente gewoond hebben.

Indien aan de voorwaarde voldaan wordt, krijgen deze mensen voorrang op de wachtlijst, weliswaar na de rationele bezetting en absolute voorrangsregels.

Momenteel is de gemeente Rumst bezig met het lokaal toewijzingsreglement te herzien.

Voor wie

Kandidaat huurders van een sociale huurwoning in Rumst.

Voorwaarden

inschrijvingsvoorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning

Hoe aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in Rumst, dient u zich bij de verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen te registreren als kandidaat huurder.

Kostprijs

De inschrijving voor een sociale huurwoning is gratis.

Naar top