Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan tekent een kader uit met als doel samenhang te brengen in alle initiatieven en beslissingen die met ruimtelijke ordening te maken hebben op gemeentelijk niveau.

Al deze initiatieven moeten passen binnen de krijtlijnen die in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het ruimtelijk structuurplan van de Provincie Antwerpen werden uitgetekend.

Binnen het gemeentelijk structuurplan werd naast een algemeen kader ook al een programma van acties, maatregelen en interventies opgesteld met het oog op de uitvoering van de gewenste ruimtelijke structuur. Het gaat daarbij om het uitwerken van de mogelijke beleidsdoelstellingen op korte en halflange termijn. Het kan gaan over uit te voeren werken, het opmaken van een uitvoeringsplan of een verordening, het verrichten van verder onderzoek, aankoop van gronden, het beschermen van een landschap, ….

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen op 14 maart 2019.

Downloads

Naar top