Geklasseerde waterlopen

De geklasseerde waterlopen in onze gemeente worden beheerd door het provinciebestuur van Antwerpen of door de Polder van Rumst. 

Deze grachten worden regelmatig geruimd. Als je naast een geklasseerde waterloop woont is er een zone van erfdienstbaarheid van 5 meter die moet vrijgehouden worden om het onderhoud van de gracht toe te laten.

Je mag geen werken aan de geklasseerde waterlopen uitvoeren zonder hiervoor vooraf een vergunning te hebben bekomen van het provinciebestuur.

Meer info

Meer informatie kan je vinden via de website van de Provincie. De provincie Antwerpen, beheerder van maar liefst 2.400 km aan onbevaarbare waterlopen, heeft een vernieuwd Meldpunt gelanceerd.

Om het beheer van de waterlopen in goede banen te leiden, is extra informatie niet alleen welkom, maar ook van groot belang. Meldingen van wakkere burgers helpen de provincie immers tijdig in te grijpen bij problemen. En zo kan erger vaak voorkomen worden.

Zie je iets ongewoons in of rond het water? Dan kan je dit via www.meldpuntwaterlopen.be aan de provincie melden. Je melding wordt meteen opgevolgd én je wordt ook verder op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Naar top