Financiële ondersteuning voor de schoolfactuur

Niet voor iedereen is het evident om de schoolfacturen te betalen. Kom jij in aanmerking voor financiële steun van de gemeente Rumst voor de schoolfactuur van je kind(eren)? Maak een afspraak via sociaalhuis@rumst.be of 03 880 00 11 voor meer informatie. Het Sociaal Huis gaat na of je gebruik kan maken van deze steun en geven door welke documenten je moet binnenbrengen. Bv. de schoolfactuur.

Deze financiële steun kan per kalenderjaar een bedrag van 50 euro zijn per minderjarig kind vanaf 3 jaar.

Naar top