naar top

Petrus Van der Taelenstraat

 • Blijft de oude riolering zitten?

  De bedoeling is om deze weg te halen. Enkel wanneer dit problemen zou geven met bestaande nutsleidingen kan hiervan afgeweken worden.

  top
 • Gaat de voorrangsregel van de enkelrichting aangehouden worden?

  Het ontwerpplan is zo opgebouwd dat deze regel behouden blijft. Andere mogelijke scenario's werden ook afgetoetst maar men heeft gekozen om de huidige situatie te behouden.

  top
 • Hoelang gaan de werken duren?

  Met inbegrip van verlofperiodes en regenweer (verletdagen) gaan de werken 1 jaar in beslag nemen.  Er wordt ingezet op minder-hindermaatregelen, zodat slechts in beperkte periodes er echte hinder zal zijn.

  top
 • Hoeveel tijd zit er tussen de aankondiging van de afkoppeling en de deadline van de realisatie?

  PIDPA stuurt ruim op tijd een afkoppelingsdeskundige ter plaatse om dit te bespreken. Zo is er voldoende tijd voor inwoners om hun aanpassingen op eigen terrein zelf uit te voeren, of door een aannemer te laten uitvoeren.

  top
 • Is er voor toiletwater nog een septische put vereist?

  Een afkoppelingsdeskundige van PIDPA zal dit mee bekijken maar het is vrijwel zeker dat een septische put verplicht blijft.

  top
 • Kan er een groepsaankoop voor de private aankoppeling georganiseerd worden?

  Dat kan maar is wel zelf met buren onderling af te spreken.

  top
 • Kan er iets gedaan worden aan de snelheid waarmee het vrachtverkeer de bocht neemt aan de Hoge Meentochtstraat?

  Dit kan zeker bekeken worden. Onze gemeente wil zone 30 in dorpskernen en woonwijken en 50km/u of 70km/u op banen met verbindende functie.

  top
 • Kan het vrachtverkeer niet omgeleid worden zodoende dit niet meer via de Hoge Meentocht dient te rijden?

  De gemeente is zich bewust van het probleem en heeft reeds verschillende studies laten uitwerken om te bekijken of er een alternatief is. Dit onderzoek is momenteel nog lopende.

  top
 • Mogen we nog een tweede oprit aanleggen in de voortuin?

  Aanvragen staat vrij. In de praktijk wordt dit nog zelden toegestaan, o.a. voor de nodige waterinfiltratie.

  top
 • Wanneer zouden de bomen verwijderd worden?

  Voor het kappen van de bomen is een omgevingsvergunning nodig. Deze wordt aangevraagd samen met de aanvraag van alle andere werken.

  top
 • Wanneer zullen de werken aanvatten?

  Een exacte timing, voor de start van de werken, kan momenteel nog niet medegedeeld worden. Het dossier moet administratief nog een aantal stappen doorlopen. We informeren jullie wanneer hier meer duidelijkheid over is.

  top
 • Wat betreft de afkoppeling van RWA dient de achterste dakhelft mee overgekoppeld te worden. Wat met bestaande terrassen?

  Een afkoppelingsdeskundige van PIDPA zal dit mee bekijken.

  top
 • Wat gebeurt er indien de huidige huisaansluiting dieper zit dan de vernieuwde riolering? Huidige aansluitingen zitten vermoedelijk redelijk diep.

  De bewoners wordt gevraagd om de gegevens hierover mee te delen aan de afkoppelingsdeskundige van PIDPA. Zodoende kan men hiermee in de plannen rekening houden.

  top
 • Wat met boomwortels die onder de opritten en in de kruipkelders zitten?

  We zullen bekijken wat er hiermee kan/mag/moet gedaan worden.

  top
 • Wat met de oversteekplaats ter hoogte van Plantenhoekstraat? Blijft het snelheidsregime daar 70km/u?

  Dit kan zeker bekeken worden. Onze gemeente wil zone 30 in dorpskernen en woonwijken en 50km/u of 70km/u op banen met verbindende functie.

  top