naar top

Vraag en antwoord seniorenflats Hoogvelden

 • Hoe gebeurt de opvolging bij ziekte?

  Zorgverstrekkers houden een overzicht bij van eventuele ziektesymptomen en ondernemen hiervoor de gepaste maatregelen.

  Er is een team met de directie en de coördinerend en raadgevend arts en verpleegkundige opgericht die de situatie nauwgezet opvolgt. Ook wanneer een besmetting zich zou voordoen.

  top
 • Hoe kunnen de bewoners van de seniorenflats Hoogvelden zichzelf beschermen?

  • Wij raden je aan om zoveel mogelijk in je flat te blijven. Met het mooie weer mag je zeker eens gaan wandelen of fietsen buiten de seniorenflats. Boodschappen doen wordt wel afgeraden. Gebruik hiervoor de boodschappendienst.
  • Wij raden ten zeerste aan om geen bezoek te ontvangen van andere bewoners.
  • Alle bewoners ontvangen een mondmasker. Dit moet gedragen worden elke keer dat een mantelzorger of een zorgverstrekker de woonst binnenkomt, ook al dragen die zelf ook een mondmasker. De bewoners dragen ook telkens een mondmasker als ze hun flat verlaten.
  top
 • Hoe meld ik mij als mantelzorger aan?

  Breng je als mantelzorger een bezoek aan het Hof van Crequi? Hou dan rekening met de volgende richtlijnen:
  • Draag een mondmasker
  • Draag handschoenen of ontsmet regelmatig je handen
   
  top
 • Mag de poetsdienst nog langskomen?

  Niet-medische hulp door professionelen zoals licht huishoudelijk werk en poetshulp wordt beperkt tot essentiële taken en wordt enkel toegelaten als er beschermingsmateraal gebruikt wordt.

  Als je dienstencheques gebruikt, kan je die op dat moment overhandigen.

  top
 • Mag een bezoeker of mantelzorger langskomen?

  • Elke inwoner kan een bubbel vormen met maximum vijftien mensen die elkaar bezoeken. Dat is de ‘regel van 15’ die in heel het land wordt gebruikt.
  • Inwoners kunnen zich buiten de site verplaatsen maar houden zich aan de algemene richtlijnen: houd 1.5m afstand, was regelmatig de handen...
  • Alle bezoekers die in Hoofvelden toekomen registreren zich in een logboek aan de ingang, dragen een mondmasker en ontsmetten de handen.
  • Kies liefst 1 mantelzorger die je onbeperkt kan ondersteunen. Dat is veiliger.
  top
 • Mag ik met de mantelzorger in de tuin gaan zitten of wandelen?

  Ja, dat is toegelaten. De mantelzorger en de bewoner dragen een mondmasker.

  top
 • Moeten de thuiszorgdiensten, mantelzorgers en de zorgverleners zich aanmelden?

  Alle bezoekers van Hoogvelden registreren zich in een logboek aan de ingang. Elke bezoeker draagt een mondmasker en ontsmet de handen.

  top
 • Mogen de dokter en de thuisverpleging nog langskomen?

  Ja, dokters, thuisverpleging en zorgverstrekkers die helpen bij persoonlijke hygiëne worden toegelaten als ze beschermingsmateriaal gebruiken.

  top
 • Mogen de mantelzorgers na 17 uur nog binnenkomen?

  Ja dat mag, alle bezoekers van Hoogvelden registreren zich in een logboek aan de ingang. Elke bezoeker draagt een mondmasker en ontsmet de handen.

  top
 • Mogen de zorgverleners na 17 uur nog binnenkomen?

  Ja, dat mag. Alle bezoekers die in Hoogvelden toekomen registreren zich in een logboek aan de ingang. Elke bezoeker draagt een mondmasker en ontsmet de handen.

  top
 • Vanuit mijn flatje kan ik mijn familie, die buiten staat te zwaaien, niet zien. Mag ik mij naar een andere plek in Hoogvelden begeven om naar hen te zwaaien?

  Ja, dat mag, maar uiteraard met inachtneming van de maatregelen (dragen van een monsmasker).

  top
 • Wat als een mantelzorger gewoon iets komt afgeven? Wat als een bewoner gewoon iets wil meegeven aan een mantelzorger?

  Als een mantelzorger gewoon iets wil afgeven, kan dit aan de inkom afgegeven worden. Plaats het op de tafel “IN”. Het personeel brengt dit dan naar de juiste flat. Vermeld er dan zeker de naam en/of het flatnummer op!

  Een bewoner kan ook iets meegeven aan de mantelzorger. De bewoner plaatst dit dan aan de inkom op de tafel “UIT”. Vermeld er dan zeker de naam en/of het flatnummer op! De mantelzorger kan dit komen ophalen aan de inkom.

  Wanneer er enkel iets afgegeven wordt, is er geen contact tussen bewoner en mantelzorger. Wanneer er enkel iets afgegeven wordt, moet de mantelzorger geen beschermingsmateriaal dragen.

  top
 • Wat met de was?

  Als een mantelzorger de schone was wil afgeven, kan dit aan de inkom afgegeven worden. Plaats het op de tafel “IN”. Het personeel brengt dit dan naar de juiste flat. Vermeld er dan zeker de naam en/of het flatnummer op!

  De bewoner kan de vuile was meegeven aan de mantelzorger. De bewoner plaatst dit dan aan de inkom op de tafel “UIT”. Vermeld er dan zeker de naam en/of het flatnummer op! De mantelzorger kan dit komen ophalen aan de inkom.

  Wanneer er enkel iets afgegeven wordt, is er geen contact tussen bewoner en mantelzorger. Wanneer er enkel iets afgegeven wordt, moet de mantelzorger geen beschermingsmateriaal dragen.

  top
 • Wat met ons vuilnis?

  Het vuilnis kunnen de bewoners maandag en donderdag buiten aan de flat plaatsen. Leg het badge voor de ondergrondse vuilnis container in het postvakje ‘Hoogvelden’.

  top