naar top

Vraag en antwoord assistentiewoningen Hof van Crequi

 • Hoe gebeurt de opvolging bij ziekte?

  Zorgverstrekkers houden een overzicht bij van eventuele ziektesymptomen en ondernemen hiervoor de gepaste maatregelen.

  Er is een team met de directie en de coördinerend en raadgevend arts en verpleegkundige opgericht die de situatie nauwgezet opvolgt. Ook wanneer een besmetting zich zou voordoen.

  top
 • Hoe geef ik mijn dienstencheques voor de strijk?

  Je kan die aan het onthaal geven. Het onthaal overhandigt de cheques aan de dienstverlener als die langskomt.

  top
 • Hoe kunnen de bewoners van de assistentiewoningen zichzelf beschermen?

  Maatregelen vanaf 28 juli 2020:

   • Beperk je bubbel tot 5 vaste personen om het risico op besmetting te verlagen. Kies liever 1 vaste mantelzorger.
   • Voorzie in je flat een handgel en dring aan bij je bezoekers om hun handen te ontsmetten bij het binnenkomen in je flat en het mondmasker op te zetten.
   • We raden je aan om je bezoek in de tuin te ontvangen. De kans op besmetting is lager in openlucht.

  Draag een mondmasker wanneer je je flat en het Hof van Crequi verlaat.

  top
 • Hoe meld ik mij als mantelzorger aan?

  Breng je  een bezoek aan een bewoner in het Hof van Crequi? Hou dan rekening met de volgende richtlijnen:

   • Registreer je in het logboek met naam en telefoonnummer en de naam van de bewoner.
   • Draag steeds een mondmasker.
   • Ontsmet je handen voor en na het bezoek.
   
  top
 • Is de afvalberging open?

  De gemeentelijke restafvalzakken, de PMD en de GFT zakjes mogen naar de afvalberging gebracht worden op maandag en donderdagvoormiddag van 9 tot 11uur.

  Ook hier gelden de preventiemaatregelen, volg de richting, draag een mondmasker en ontsmet de handen.

  top
 • Kan ik de was nog in de wasserette in het Hof van Crequi doen?

  • De was kan voorlopig nog in de wasserette gedaan worden, maar enkel op afspraak.
   • De bewoner maakt een afspraak aan het onthaal van het Hof van Crequi.
   • De bewoner draagt steeds een mondmasker als hij/zij de flat verlaat, dus ook aan het onthaal en in de wasserette.
   • De bewoner meldt zich voor het betreden van de wasserette aan bij het onthaal.
   • Betaling van de jetons gebeurt cash aan het onthaal van het Hof van Crequi.

  • De was kan ook door een mantelzorger opgehaald worden en bij hen thuis gewassen worden.
   • Als een mantelzorger de schone was wil afgeven, kan dit aan de inkom afgegeven worden. Plaats het op de tafel “IN”. Het personeel brengt dit dan naar de juiste flat. Vermeld er dan zeker de naam en/of het flatnummer op!
   • De bewoner kan de vuile was meegeven aan de mantelzorger. De bewoner plaatst dit dan aan de inkom op de tafel “UIT”. Vermeld er dan zeker de naam en/of het flatnummer op! De mantelzorger kan dit komen ophalen aan de inkom.
   • Wanneer er enkel iets afgegeven wordt, is er geen contact tussen bewoner en mantelzorger. Wanneer er enkel iets afgegeven wordt, moet de mantelzorger geen beschermingsmateriaal dragen.
   
  top
 • Mag de poetsdienst nog langskomen?

  Niet-medische hulp door professionelen zoals licht huishoudelijk werk en poetshulp zijn toegelaten mits registratie in het logboek en met het in acht nemen van alle preventiemaatregelen..

  Als je dienstencheques gebruikt, kan je die op dat moment overhandigen.

  top
 • Mag een bezoeker of mantelzorger langskomen?

  • Elke inwoner kan een bubbel vormen met maximum vijftien mensen die elkaar bezoeken. Dat is de ‘regel van 15’ die in heel het land wordt gebruikt.
  • Inwoners kunnen zich buiten de site verplaatsen maar houden zich aan de algemene richtlijnen: houd 1.5m afstand, was regelmatig de handen...
  • Alle bezoekers die in het Hof van Crequi toekomen registreren zich in een logboek aan de ingang, dragen een mondmasker en ontsmetten de handen.
  • Kies liefst 1 mantelzorger die je onbeperkt kan ondersteunen. Dat is veiliger.
  top
 • Mag ik met de mantelzorger in de tuin gaan zitten of wandelen?

  Ja, dat is toegelaten. De mantelzorger en de bewoner dragen een mondmasker.

  top
 • Moeten de huisartsen, thuisverpleging, thuiszorgdiensten, mantelzorgers en de zorgverleners zich aanmelden?

  Alle bezoekers van het Hof van Crequi registreren zich in een logboek aan de ingang. Elke bezoeker draagt een mondmasker en ontsmet de handen.

  Dokters, thuisverpleging en zorgverstrekkers die helpen bij persoonlijke hygiëne worden toegelaten als ze beschermingsmateriaal gebruiken.

  top
 • Mogen de dokter en de thuisverpleging nog langskomen?

  Ja, dokters, thuisverpleging en zorgverstrekkers die helpen bij persoonlijke hygiëne worden toegelaten als ze beschermingsmateriaal gebruiken.

  top
 • Mogen de mantelzorgers na 17 uur nog binnenkomen?

  Ja dat mag, alle bezoekers van het Hof van Crequi registreren zich in een logboek aan de ingang. Elke bezoeker draagt een mondmasker en ontsmet de handen.

  top
 • Mogen de zorgverleners na 17 uur nog binnenkomen?

  Ja, dat mag. Alle bezoekers die in het Hof van Crequi toekomen registreren zich in een logboek aan de ingang. Elke bezoeker draagt een mondmasker en ontsmet de handen.

  top
 • Vanuit mijn flatje kan ik mijn familie, die buiten staat te zwaaien, niet zien. Mag ik mij naar een andere plek in het Hof van Crequi begeven om naar hen te zwaaien?

  Ja, dat mag, maar uiteraard met inachtneming van de maatregelen (dragen van een monsmasker).

  top
 • Wat als een mantelzorger gewoon iets komt afgeven? Wat als een bewoner gewoon iets wil meegeven aan een mantelzorger?

  Als een mantelzorger gewoon iets wil afgeven, kan dit aan de inkom afgegeven worden. Plaats het op de tafel “IN”. Het personeel brengt dit dan naar de juiste flat. Vermeld er dan zeker de naam en/of het flatnummer op!

  Een bewoner kan ook iets meegeven aan de mantelzorger. De bewoner plaatst dit dan aan de inkom op de tafel “UIT”. Vermeld er dan zeker de naam en/of het flatnummer op! De mantelzorger kan dit komen ophalen aan de inkom.

  Wanneer er enkel iets afgegeven wordt, is er geen contact tussen bewoner en mantelzorger. Wanneer er enkel iets afgegeven wordt, moet de mantelzorger geen beschermingsmateriaal dragen.

  top
 • Wat met de warme maaltijden en de cafetaria?

  Na 13 uur is de cafetariaruimte gesloten. Bij goed weer kan men op het terras een drankje nuttigen. Dit wordt aan tafel gebracht. Ook hier gelden de preventiemaatregelen.

  Maximum vier personen per tafel.

  top
 • Wat met mijn boodschappen?

  Volgende zaken worden door het team van het Hof van Crequi gratis aan huis geleverd:

  • Brood wordt dinsdag, donderdag en zaterdag aan huis geleverd. Dit is afkomstig van de Alvo en op zaterdag van Bakkerij Bal. Bewoners kunnen de bestelling invullen op een bestellijst aan het onthaal.  
  • Boodschappen worden elke dinsdag en donderdag aan huis geleverd. Bewoners kunnen boodschappen bestellen door een bestellijst in te vullen aan het onthaal.
  • Bestellingen bij de apotheek worden aan huis geleverd. De bewoner van het Hof van Crequi plaatst de bestelling bij het onthaal.
  • Bestellingen bij dagbladhandel “Lucky” worden aan huis geleverd. De bewoner van het Hof van Crequi plaatst de bestelling bij het onthaal.
  top