naar top

Diftar

Kies een vraag uit de lijst

 • Hoe en wanneer gebeurt de betaling? Komt er ook een abonnementskost/jaarlijkse taks? Betaal je dan drie keer: huur van de container, per keer dat je hem buitenzet en een vaste kost per kilo?

  Na levering van een nieuwe container krijg je een betalingsuitnodiging waarin gevraagd wordt een voorschot te betalen. Dit voorschot is afhankelijk van het type container. Telkens je de container aanbiedt, wordt een bedrag van het voorschot afgetrokken. Dit bedrag is de som van de ledigingskost en de prijs per kilo afval die je aanbiedt. Ook wordt een maandelijks gebruiksrecht, afhankelijk van het type container, afgehouden van dit voorschot. Met dit gebruiksrecht worden er vaste kosten betaald voor de organisatie van de afvalophaling en de dienstverlening.

  De totale kostprijs bestaat uit 3 delen om een zo eerlijk mogelijke aanrekening te doen. Iedereen betaalt een stukje van de vaste kosten; de andere kosten zijn afhankelijk van hoe vaak je je container aanbiedt voor lediging en van de hoeveelheid afval. Deze laatste heb je dus zelf mee in de hand. Je bent bijvoorbeeld niet verplicht om de container bij elke ophaling buiten te zetten.

  Wanneer het voorschot bijna opgebruikt is, ontvang je een nieuwe betalingsuitnodiging met een overzicht van de diensten waarop je een beroep deed. Het nieuwe voorschot op de betalingsuitnodiging wordt berekend op basis van het geraamde gebruik van de dienstverlening voor het volgende jaar. Het geraamde verbruik is gebaseerd op jouw reële verbruik van de afgelopen periode van minimum 3 maanden.

  top
 • Doet zich er dan niet meer sluikstorten voor?

  Er is geen bewezen verband tussen het gebruik van containers en sluikstorten. De ervaring in andere gemeenten die containers gebruiken, leert dat diftar geen aanleiding geeft tot extra sluikstorten. Niettemin begrijpen we dat dit een bezorgdheid is die gepaard gaat met een andere manier van afval sorteren. We gaan dit dan ook zeker in de gaten houden en opvolgen, vooral in de eerste maanden van de introductie. Het fenomeen sluikstorten is iets wat we al bestreden voor de invoering van diftar en dit zal ook na de invoering ervan voortgezet worden.

  top
 • Hoe dikwijls vindt er een ophaling plaats?

  De huis-aan-huisinzameling van huisvuil en gft zal om de 2 weken gebeuren. Kies het formaat van je huisvuil- en gft-container goed in functie van je gezinsgrootte en woonsituatie. In de container met deksel kan je het afval dan gerust twee weken bewaren.

  top
 • Hoe hou je de container schoon? Gaat de container niet stinken?

  De containerdeksels sluiten goed af, zodat het afval een lange tijd kan bewaard worden zonder dat dat aanleiding geeft tot geurhinder buiten de container. Het is aangewezen om de container op een koele plaats en uit de zon te zetten, net als bij vuilniszakken.

  Je kan ook je afval verpakken vooraleer je het in de container werpt. Door het afval te verpakken, vermijd je dat er afvalresten aan de wand en op de bodem blijven kleven en hoef je de bak niet elke keer schoon te maken. Knoop het zakje waarin je het huisvuil verzamelt goed toe vooraleer het in de container te deponeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zakjes die je mogelijk ook al gebruikt in kleinere vuilbakje in huis, bijvoorbeeld voor een vuilbakje in de badkamer of keuken.

  Plastic zakjes mogen in de restafvalcontainer, maar niet in de gft-container. Gebruik voor het groenten- en fruitafval en etensresten een papieren zakje, bijvoorbeeld een broodzak. In de gft-container kan je op de bodem wat vellen (kranten-)papier leggen. Het krantenpapier absorbeert het vocht van het afval en zorgt ervoor dat het afval makkelijk van de bodem loskomt bij de lediging. Het is niet aangewezen om het afval los in de container te deponeren. Dat leidt niet enkel tot een vuile container, maar een deel van het afval kan achterblijven bij het ledigen. Daarnaast zet je de container best op een koele plaats en reinig je hem regelmatig. Dit kan met water, al dan niet met wat afwasmiddel of soda. Vermijd agressieve producten.

  Toch beestjes in je container? Dan kunnen de volgende tips helpen:

  • Klimop (Hedera) is giftig voor maden. Leg af en toe een tak in de container om het probleem te bestrijden.
  • Lavendel: takje met bloempjes (geen spuitbus met luchtverfrisser) bestrijdt de stank en ook de maden.
  • Maden in een geleegde container?
   • Gebruik kokend water en een scheut azijn of wat groene zeep.
   • Gebruik milieuvriendelijke middelen tegen ongedierte. Deze middelen maken ook korte metten met maden, maar zijn duurder dan de eerder genoemde middelen.
  top
 • Hoe lossen oudere mensen het op met deze zwaardere bak? En rolstoelgebruikers?

  Er zijn verschillende types containers (40, 120 en 240 liter). Een 40-litercontainer kan nuttig zijn voor gezinnen met plaatsgebrek, gezinnen die zeer weinig afval produceren en/of gezinnen voor wie het niet mogelijk is een container tot op de stoep te rijden omdat ze in een appartement wonen. Voor grote appartementsgebouwen zullen oplossingen op maat worden voorzien, in overleg met de beheerders van de gebouwen.

  Een 40-litercontainer is een stuk lichter dan de containers van 120 en 240 lichter en is voorzien van een handgreep waardoor hij makkelijk kan gedragen worden. Deze container is niet veel zwaarder dan een vuilzak. Je hoeft hem bovendien niet volledig te vullen dus het is maximaal een beetje zwaarder dan een vuilzak. Door de invoering van P+MD wordt het bovendien mogelijk om gemiddeld jaarlijks nog 8 kg extra plastic uit het restaval te weren. Daarnaast is de container handiger in gebruik dan vuilniszakken, die moeilijker te dragen zijn en soms scheuren door het gewicht.

  De 120 l en de 240 l container zijn zo gemaakt dat ze door alle standaard binnendeuren kunnen. Door het ergonomische handvat en de wielen is de container makkelijk verplaatsbaar,  vergelijkbaar met een boodschappentrolley.

  De containers nemen qua oppervlakte op de grond niet meer plaats in dan een vuilzak.

  top
 • Hoe vermijd je dat mensen er extra afval in dumpen?

  Je kan een slotje aankopen. Dit kost 20 euro.

  In de praktijk blijkt gelukkig dat het probleem van 'sluikstorten' in de containers minimaal is. Daarom worden alle containers geleverd zonder slot. Mocht er zich tot een probleem voor doen, dan kan er tegen betaling een slot geplaatst worden. Je kan best even aankijken of dit wel degelijk nodig is, want de slotjes vertragen de ophaling aanzienlijk.

  top
 • Iemand die kleiner behuisd is, heeft vaak geen plaats voor een grote container. Om praktische redenen (draagbaar) moet het toch mogelijk zijn dat die ook meerdere containers van 40 liter gebruikt?

  Bij de verdeling van de containers wordt er bij elk aansluitpunt standaard 1 container geleverd. Als inwoners de keuze maakten voor een container van 40 liter omdat ze geen plaats hebben voor een groter formaat, kunnen er nadien wel extra containers van 40 liter bijgeplaatst worden als 1 container niet volstaat. Voor elke container moet wel het gebruiksrecht betaald worden en bij
  aanbieding ook de ledigingskost.

  top
 • Is de producent niet de mede veroorzaker van de afvalberg? Misschien moeten de producenten verplicht worden om minder verpakkingsmaterialen te gebruiken, inzetten op hervulbaar, enzovoort?

  Fostplus en OVAM stimuleren mee producenten om hun verpakkingen aan te passen zodat ze beter in het sorteersysteem passen.

  top
 • Is dit systeem duurder dan gewone afvalzakken?

  DIFTAR heeft twee doelen:

  1. Iedereen stimuleren tot afvalpreventie en beter sorteren.
  2. Een correcte aanrekening van de reële kosten voor de inzameling en de verwerking van afval.


  Door middel van de factuur van het opgehaald afval heb je een goed zicht op de hoeveelheid afval die je produceert. Wie goed afval voorkomt en sorteert, zal minder betalen dan wie dat niet doet. Een gezin dat de hoeveelheid huisvuil vermindert en meer gft meegeeft, zal op jaarbasis ongeveer dezelfde kostprijs betalen als vandaag. Blijft het afvalaanbod ongewijzigd, dan zal de kostprijs hoger liggen. Een gezin heeft het dus zelf grotendeels in de hand hoeveel ze moeten betalen.

  Via de verkoop van restafvalzakken wordt slechts 70% van de werkelijke kost aangerekend van wat de inzameling en de verwerking van het afval werkelijk kost. Met diftar zal dit de volledige kostprijs worden.

  Voor het gft wordt slechts een deel van de werkelijke kostprijs aangerekend om het sorteren aan te moedigen.

  Dit systeem is eerlijker en volgens het principe “de vervuiler betaalt”. Het verschil tussen een retributie en een belasting is dat je bij een retributie betaalt in verhouding tot de mate waarin je gebruik maakt van iets. Bij een belasting is dit niet het geval. Je hebt dus zelf in de hand hoe weinig of hoeveel je betaalt. Hoe beter je sorteert, hoe minder je zal betalen (met uiteraard een bepaald minimum). De voorkomer bespaart, de vervuiler betaalt! In gemeenten waar diftar werd ingevoerd, heeft het gezorgd voor een vermindering van de hoeveelheid restafval tot 30 %. Door de uitbreiding van de blauwe zak zal je hoeveelheid restafval nog kunnen dalen.

  top
 • Komen er ook roze zakken voor sorteren van plastiek? Mogen we bij invoering van diftar dan ook meer in de PMD steken? Dit is nog altijd de grootste vuller van de restzak (botervlootjes, bakken van ijs...).

  Alle plastic verpakkingen mogen nu bij PMD

  Is het een verpakking? Is het voor huishoudelijk gebruik? Is het gemaakt van plastic?
  JA, dan mag je het in de nieuwe blauwe zak weggooien!

  Meer info: www.rumst.be/pmd 

  top
 • Kost de kleinste container bij ophaling sowieso al niet meer dan de kleinste zak, doordat de container 40 l is en de zak 30 l?

  De afrekening gebeurt hoofdzakelijk op basis van de aangeboden hoeveelheid afval, ongeacht in welk volume container dit wordt aangeboden. De container wordt voor en na lediging gewogen zodat het gewicht van de container niet mee in rekening wordt gebracht. De container hoeft niet vol te zijn om opgehaald te worden.

  top
 • Moet ik een gft-container nemen als ik thuis composteer?

  Vermits elk gezin huisvuil heeft, wordt er op elk adres een grijze huisvuilcontainer geleverd. Hierin mag enkel afval dat niet recycleerbaar of composteerbaar is. De groene container is voor resten van bloemen, groenten, fruit en voor keukenafval zoals etensresten. Als inwoners deze organische afvalstoffen zelf verwerken door te composteren en de voedselresten aan de kippen geven, dan sluiten ze thuis zelf de kringloop en hoeven ze geen groene gft-container te nemen.

  top
 • Mogen de containers op het voetpad gezet worden?

  Een container neemt niet meer plaats in dan vuilzakken. Bovendien zijn ze aan de buitenzijde schoner dan zakken, die kunnen scheuren of stukgemaakt worden door vogels en katten.

  De container mag de avond voor de ophaling vanaf 18 uur op het openbaar domein geplaatst worden en moet de dag van de ophaling terug binnen/in de tuin/op het terras geplaatst worden.

  Het is belangrijk dat er, net zoals bij de plaatsing van vuilniszakken, rekening gehouden wordt met een optimale doorgang voor voetgangers, kinderwagens en rolstoelgebruikers.

  Lokale praktische problemen worden per situatie bekeken en er wordt samen met het lokaal bestuur en de afvalophaler gezocht naar een oplossing.

  top
 • Nuttige tips om de hoeveelheid huisvuil te verminderen?

  Wie minder afval koopt, bespaart twee keer. Een keer op het kassaticket en een keer bij de afvalverwerking. Op jaarbasis kan afvalarm kopen, dat wil zeggen met weinig verpakking, tientallen euro’s winst opleveren.

  Sorteer zo goed als je kan het papier en karton, de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd), het glas, het klein gevaarlijk afval enzovoort. Op het recyclagepark kan je ook terecht met verschillende soorten folie en bloempotjes. Groenten-, fruit- en tuinafval horen thuis in de gft-container. Beperk restjes, geef overschotten aan de kippen en composteer het organisch afval zoveel mogelijk thuis.

  top
 • Veroorzaken de bakken geurhinder en maden in de bak?

  De containerdeksels sluiten goed af, zodat het afval een lange tijd kan bewaard worden zonder dat dat aanleiding geeft tot geurhinder buiten de container. Het is aangewezen om de container op een koele plaats en uit de zon te zetten, net als bij vuilniszakken.

  Je kan ook je afval verpakken vooraleer je het in de container werpt. Door het afval te verpakken, vermijd je dat er afvalresten aan de wand en op de bodem blijven kleven en hoef je de bak niet elke keer schoon te maken. Knoop het zakje waarin je het huisvuil verzamelt goed toe vooraleer het in de container te deponeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zakjes die je mogelijk ook al gebruikt in kleinere vuilbakje in huis, bijvoorbeeld voor een vuilbakje in de badkamer of keuken.

  Plastic zakjes mogen in de restafvalcontainer, maar niet in de gft-container. Gebruik voor het groenten- en fruitafval en etensresten een papieren zakje, bijvoorbeeld een broodzak. In de gft-container kan je op de bodem wat vellen (kranten-)papier leggen. Het krantenpapier absorbeert het vocht van het afval en zorgt ervoor dat het afval makkelijk van de bodem loskomt bij de lediging. Het is niet aangewezen om het afval los in de container te deponeren. Dat leidt niet enkel tot een vuile container, maar een deel van het afval kan achterblijven bij het ledigen. Daarnaast zet je de container best op een koele plaats en reinig je hem regelmatig. Dit kan met water, al dan niet met wat afwasmiddel of soda. Vermijd agressieve producten.

  top
 • Waarom kunnen zakken niet gewogen worden? Zijn bakken nodig?

  Bij diftar met weging is het belangrijk om de aangeboden hoeveelheid aan te rekenen aan de juiste persoon. Hiervoor moet het duidelijk zijn van wie het afval komt. In de container zit een chip met een nummer dat gekoppeld is aan de gegevens van de aanbieder. Bij het gebruik van zakken is er geen identificatie mogelijk.

  top
 • Waarom wordt diftar ingevoerd?

  Door de invoering van diftar wil IGEAN en het gemeentebestuur niet alleen de afvalberg verkleinen, maar ook de kosten voor het inzamelen en verwerken van afval op een correcte manier doorrekenen. De inzameling en de verwerking van afval kost handenvol geld aan de gemeenschap. De hoeveelheid huisvuil stijgt de laatste jaren en bevat nog teveel keukenafval. Door het diftar-principe toe te passen willen we de inwoners aanzetten om de hoeveelheid afval te beperken en worden de kosten eerlijk verdeeld.

  top
 • Wat als de bak vol is binnen de 14 dagen?

  Als je afval niet in je DIFTAR- container kan, zijn er twee mogelijkheden:

  • Je bergt het afval tijdelijk op en je geeft het de volgende keer mee.
  • Je maakt uitzonderlijk gebruik van een extra zak.

  Deze extra zakken moeten minstens 2 werkdagen voor de ophaling aangevraagd worden via een gratis nummer. Ze moeten naast de volledig gevulde huisvuilcontainer voor ophaling worden aangeboden. 

  Dit moet geen zak van de gemeente zijn maar moet wel vlot in de container passen. Ook dit huisvuil wordt namelijk gewogen. Na lediging van de ‘normale’ container wordt deze zak in je container geplaatst en wordt deze opnieuw gewogen. Je betaalt voor deze ophaling maar 1x de ledigingskost, maar je betaalt wel de verwerkingskost voor de totale hoeveelheid afval. 
  Zakken die niet in combinatie met een volle huisvuilcontainer worden aangeboden, zullen niet worden opgehaald.


  Je mag maximaal 5 keer extra zakken aanbieden. Als je vaker meer afval hebt, is het beter om een grotere container of een bijkomende container te vragen.

  top
 • Wat als iemand extra afval in mijn container dumpt? Bestaan er geen slotjes?

  Je kan een slotje aankopen. In de praktijk blijkt gelukkig dat het probleem van 'sluikstorten' in de containers minimaal is. Daarom worden alle containers geleverd zonder slot. Je kan best even kijken of het nodig is, want een slot kost 20 euro (dat is een investering voor de inwoner die overeenkomt met 80 kg huisvuil). Sloten kunnen besteld worden vanaf de tweede week van februari, wanneer de bedeling van de containers gebeurd is. Aanvragen kunnen dan via
  igean@sulo.be of 0800 146 46.

  top
 • Wat betekent diftar?

  Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en is een manier om het principe ‘de vervuiler betaalt’ in de praktijk te brengen. De eerlijkste manier om diftar toe te passen, is om het aangeboden afval te wegen. Hoe meer afval iemand produceert, hoe meer hij moet betalen. Wie daarentegen afval voorkomt en goed sorteert, zal minder betalen!

  top
 • Wat met niveauverschillen? (bv. tuinen die lager liggen) Wat met mensen zonder tuin en appartementen zonder lift?

  Er zijn verschillende types containers (40, 120 en 240 liter). Een 40-litercontainer kan nuttig zijn voor gezinnen met plaatsgebrek, gezinnen die zeer weinig afval produceren en/of gezinnen voor wie het niet mogelijk is een container tot op de stoep te rijden omdat ze in een appartement wonen. Voor grote appartementsgebouwen zullen oplossingen op maat worden voorzien, in overleg met de beheerders van de gebouwen.

  Een 40-litercontainer is een stuk lichter dan de containers van 120 en 240 lichter en is voorzien van een handgreep waardoor hij makkelijk kan gedragen worden. Deze container is niet veel zwaarder dan een vuilzak. Je hoeft hem bovendien niet volledig te vullen dus het is maximaal een beetje zwaarder dan een vuilzak. Door de invoering van P+MD wordt het bovendien mogelijk om gemiddeld jaarlijks nog 8 kg extra plastic uit het restaval te weren. Daarnaast is de container handiger in gebruik dan vuilniszakken, die moeilijker te dragen zijn en soms scheuren door het gewicht.

  De 120 l en de 240 l container zijn zo gemaakt dat ze door alle standaard binnendeuren kunnen. Door het ergonomische handvat en de wielen is de container makkelijk verplaatsbaar,  vergelijkbaar met een boodschappentrolley.

  De containers nemen qua oppervlakte op de grond niet meer plaats in dan een vuilzak.

  top
 • Wat zijn de grootste praktische gevolgen van diftar?

  Om het huisvuil en gft te kunnen wegen, zal er overgeschakeld worden van zakken naar containers met een chip. In deze chip zit enkel een nummer om de container te kunnen koppelen aan het adres. Je hoeft dan ook geen voorraad zakken meer in huis te hebben. Het huisvuil verzamel je in een zakje naar keuze dat je in de container deponeert. Voor het keukenafval mogen geen plastic zakjes gebruikt worden. Broodzakken en andere papieren zakjes zijn erg praktisch om het keukenafval in te sorteren vooraleer het in de container te stoppen. Op die manier blijft de groene container ook netjes.

  top
 • Welke tarieven worden er gehanteerd bij diftar?

  Met ingang van 1 maart 2021 legt de gemeenteraad volgende retributie vast voor de inzameling en verwerking van huisvuil en gft via het diftarsysteem:

    40 liter 120 liter 240 liter 1100 liter*
  gebruiksrecht (€/maand/container) 0,25 0,90 1,50 7,20
  lediging (€/lediging/container) 0,12 0,30 0,60 3,00
  verwerking huisvuil (€/kilo) 0,25 0,25 0,25 0,25
  verwerking gft (€/kilo) 0,10 0,10 0,10 0,10

  *appartementen, scholen en verenigingen

  De aanrekening van het gebruiksrecht gebeurt maandelijks. Bij een wisseling van volume in de loop van de maand, zal het maandelijkse bedrag voor het initiële volume aangerekend worden tot het einde van die maand. De volgende maand zal het maandbedrag van het nieuwe volume aangerekend worden.

  top
 • Wij huren voor onze onderneming al een restcontainer bij een privé-firma. Zijn we verplicht om dan ook nog een restafvalcontainer te nemen?

  Elk gezin dient een restafvalcontainer te nemen. De reden hiervoor is dat de gemeente volgens het Vlaams materialendecreet verplicht is om het afval van élk gezin in te zamelen.

  In principe mag er ook geen huishoudelijk afval bij het bedrijfsafval terecht komen. Er is een aparte registratie van bedrijfsafval.

  Omwille van deze redenen kan er geen uitzondering gemaakt worden voor gezinnen die ook een eigen bedrijfsafvalcontainer hebben.  top
 • Wij wonen in een doodlopende straat en nu moeten wij onze vuilzakken van voor aan de straat gaan zetten. Komen ze bij de ophaling van diftar tot aan de deur?

  Lokale praktische problemen worden per situatie bekeken en er wordt samen met het lokaal bestuur en de afvalophaler gezocht naar een oplossing.

  top
 • Wordt afval dat aan de bodem van de container blijft kleven ook aangerekend?

  Sommige mensen vrezen dat afval dat aan de bodem van de container blijft kleven ook aangerekend wordt. Het gebeurt soms omwille van bv. de vorst dat er een bodempje afval in de container achter blijft na de lediging. Het gewicht dat in rekening wordt gebracht, is echter de netto hoeveelheid die uit de container in de ophaalwagens is gevallen. De container wordt immers zowel vol als na lediging gewogen en het verschil bepaalt de te betalen hoeveelheid.

  top
 • Zijn de tarieven hetzelfde als in andere gemeenten waar diftar geldt?

  Dat hangt af van het intergemeentelijk samenwerkingsverband waartoe die gemeenten behoren. Willebroek en Duffel bijvoorbeeld horen bij een andere intergemeentelijk samenwerkingsverband. Wij volgen de prijzen van de regio die IGEAN beslaat.

  top
 • Zijn de voetpaden niet te smal voor het plaatsen van de container?

  Een container neemt niet meer plaats in dan vuilzakken. Bovendien zijn ze aan de buitenzijde schoner dan zakken, die kunnen scheuren en stukgemaakt kunnen worden door vogels en katten.

  De container mag de avond voor de ophaling vanaf 18 uur op het openbaar domein geplaatst worden en moet de dag van de ophaling terug binnen/in de tuin/op het terras geplaatst worden.

  Het is belangrijk dat er, net zoals bij de plaatsing van vuilniszakken, rekening gehouden wordt met een optimale doorgang voor voetgangers, kinderwagens en rolstoelgebruikers.

  Lokale praktische problemen worden per situatie bekeken en er wordt samen met het lokaal bestuur en de afvalophaler gezocht naar een oplossing.

  top
 • Zijn er verschillende soorten containers? Welke container kies ik?

  Er zijn verschillende types containers (40, 120 en 240 liter). Een 40-litercontainer kan nuttig zijn voor gezinnen met plaatsgebrek, gezinnen die zeer weinig afval produceren en/of gezinnen voor wie het niet mogelijk is een container tot op de stoep te rijden omdat ze in een appartement wonen. Voor grote appartementsgebouwen zullen oplossingen op maat worden voorzien, in overleg met de beheerders van de gebouwen.

  Een 40-litercontainer is een stuk lichter dan de containers van 120 en 240 lichter en is voorzien van een handgreep waardoor hij makkelijk kan gedragen worden. Deze container is niet veel zwaarder dan een vuilzak. Je hoeft hem bovendien niet volledig te vullen dus het is maximaal een beetje zwaarder dan een vuilzak. Door de invoering van P+MD wordt het bovendien mogelijk om gemiddeld jaarlijks nog 8 kg extra plastic uit het restaval te weren. Daarnaast is de container handiger in gebruik dan vuilniszakken, die moeilijker te dragen zijn en soms scheuren door het gewicht.

  De 120 l en de 240 l container zijn zo gemaakt dat ze door alle standaard binnendeuren kunnen. Door het ergonomische handvat en de wielen is de container makkelijk verplaatsbaar,  vergelijkbaar met een boodschappentrolley.

  De containers nemen qua oppervlakte op de grond niet meer plaats in dan een vuilzak.

  top