Extra financiële ondersteuning voor onthaalouders (gezinsopvanginitiatieven)

Vraag online aan

De inzameling van huisvuil en GFT gebeurt in onze gemeente via een diftarsysteem met containers. Dit wil zeggen dat je afval gewogen wordt en je op basis daarvan betaalt. Onthaalouders hebben te maken met extra afval.
Daarom ontvangen zij een bijkomende ondersteuning.

Voor wie

Gezinsopvanginitiatieven (ook onthaalouders genoemd)

Voorwaarden

Gezinsopvanginitiatieven (ook onthaalouders genoemd) in de gemeente Rumst kunnen jaarlijks een tegemoetkoming aanvragen onder bepaalde voorwaarden:

  • Doe je aanvraag binnen de eerste 3 maanden van het jaar.
  • Vul het aanvraagformulier correct in.
  • Voeg een bewijs van het aantal opvangplaatsen voor baby's en peuters toe.

Afhandeling

Deze aanvragen worden beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen.

De tegemoetkoming bedraagt 25 euro per opvangplaats voor baby's en peuters. Je ontvangt de saldoverhoging op je diftarrekening binnen de 7 maanden na de aanvraag.

Naar top