Extra financiële ondersteuning voor incontinentie- en stomapatiënten

Vraag online aan

In onze gemeente gebeurt de inzameling van huisvuil en GFT via een diftarsysteem met containers. Dit wil zeggen dat je afval gewogen wordt en je op basis daarvan betaalt. Stoma- en incontinentiepatiënten hebben te maken met extra afval. Daarom ontvangen zij een bijkomende ondersteuning.

Inwoners met incontinentie- of stomaeproblemen worden door onze gemeente ondersteund en ontvangen jaarlijks een verhoging van het diftarsaldo met 130 euro op vertoon van een doktersattest. De aanvraag dient jaarlijks te gebeuren binnen de eerste 3 maanden van het jaar.

Afhandeling

Je ontvangt de saldoverhoging op je diftarrekening binnen de 7 maanden na de aanvraag.

Naar top