Erfgoed

De steenbakkerijnijverheid liet zijn sporen na in de Rupelstreek. In Rumst zijn nog heel wat restanten van fabrieksgebouwen, droogloodsen en schoorstenen te zien. Maar ook van lang daarvoor zijn er nog sporen terug te vinden. Archeologische opgravingen brachten de vermoedelijke vorm van het kasteel van Rumst in kaart. En er werden veel vondsten gedaan die aantonen dat de Romeinen hier ooit voet aan grond zetten. 

Naast de prachtige natuur beschikt de gemeente Rumst dus ook over een rijke en boeiende geschiedenis. 

Thema's

Naar top