Een blik op het steenbakkerijverleden in Museum Rupelklei

Museum Rupelklei vertelt het verhaal van de vele steenbakkerijen in de Rupelstreek. Het museum ontstond in de jaren 70 om de herinnering aan de met de hand gemaakte baksteen te bewaren. De wereld van de artisanale baksteen wordt in beeld gebracht. Muurschilderingen vormen het decor voor de verschillende fases in het productieproces en levensechte beelden en allerhande werktuigen roepen de sfeer op van de zware arbeid op de gelegen.

Als bezoeker kan je het volledige productieproces van de bakstenen volgen, met als rode draad de verhalen van schrijver en Terhagenaar Piet Van Aken.

Maar Museum Rupelklei is meer dan de handsteen alleen. In de prehistoriezaal wordt het ontstaan van de kleilagen uit de doeken gedaan en wordt de verbazende geschiedenis van de streek - en van de aarde - blootgelegd. Hier staan talrijke zeldzame fossielen tentoongesteld die in de kleigroeven werden gevonden. Uniek is het fragment van een menselijke schedel, de oudste die tot nog nu toe werd gevonden in Vlaanderen.

Tijdelijke tentoonstelling: steenbakkerijen in de kunst

De bakstenen en dakpannen die in de Rupelstreek gefabriceerd werden, vormden letterlijk een huis en thuis voor veel mensen, ook buiten de grenzen van onze regio. Het werken en leven in en rond de steenbakkerijen had een grote impact op de omgeving en op het leven van de mensen in de Rupelstreek. Er werden dan ook veel kunstwerken over de droogloodsen, steengroeven en kleistekers gemaakt.

Je ontdekt schilderijen, etsen, beeldhouwwerken, poëzie, literatuur, film en kalligrafie die metselwerk en steenbakkerjjen als thema hebben. Zo zijn er schilderijen van David Teniers, Jan Wildens en Mieke Fleurackers, etsen van Romain Malfliet en Marie Devillers, literatuur van Piet Van Aken, poëzie van Arnold van de Voorde en beeldhouwwerken van Camiel Van Breedam. Een reis doorheen de kunstgeschiedenis, die toont hoe de baksteenproductie uitgebeeld werd in diverse kunstuitingen.

Museum Rupelklei
Uitbreidingstraat 33, Rumst
www.museum-rupelklei.be

Naar top