Duurzame landbouw

Vraag online aan

Het lokaal bestuur Rumst zorgt voor financiële ondersteuning aan land- en tuinbouwbedrijven die maatregelen nemen ter bevordering van duurzame landbouw in onze gemeente. We willen de land- en tuinbouwbedrijven in onze gemeente ondersteunen in hun inspanningen om duurzame exploitatiemethoden te gebruiken.

De subsidies worden onderverdeeld in:

 • Opstartsubsidies voor duurzame investeringen:
  • Investeringen om energie te besparen zodat de CO2-uitstoot vermindert
  • Investeringen om hernieuwbare energie op te wekken
  • Omvorming of opstart van een biologisch bedrijf
  • Investeringen met betrekking tot de lokale verkoop van lokale producten in korte keten
 • Perceelgebonden subsidies voor een meer duurzaam of ecologisch beheer van gronden:
  • Groenbedekking ter bestrijding van erosie en uitspoeling van meststoffen naar grondwater en oppervlaktewater.

Thema's

Naar top