Duurzame landbouw

Het lokaal bestuur Rumst zorgt voor financiële ondersteuning aan land- en tuinbouwbedrijven die maatregelen nemen ter bevordering van duurzame landbouw in onze gemeente. We willen de land- en tuinbouwbedrijven in onze gemeente ondersteunen in hun inspanningen om duurzame exploitatiemethoden te gebruiken.

De subsidies worden onderverdeeld in:

  • Opstartsubsidies voor duurzame investeringen:
    • Investeringen om energie te besparen zodat de CO2-uitstoot verminderd
    • Investeringen om hernieuwbare energie op te wekken
    • Omvorming of opstart van een biologisch bedrijf
  • Perceelgebonden subsidies voor een meer duurzaam of ecologisch beheer van gronden
    • Groenbedekking ter bestrijding van erosie en uitspoeling van meststoffen naar grondwater en oppervlaktewater

Op deze pagina vind je meer informatie per subsidieonderdeel en kan je de subsidie online aanvragen.