Kleiputters

“Onze bedoeling is om de natuur in zijn geheel te beschermen en de natuurlijke ecosystemen zo goed mogelijk te bewaren.”

Natuurpunt is een Vlaamse vzw die zich inzet voor natuurbehoud en -beheer. Dries Kets stelt de onderafdeling in Terhagen voor, die zich voornamelijk bezighoudt met het natuurgebied in de Kleiputten.

“De onderafdeling van de Kleiputten is gestart toen Natuurpunt vzw het natuurgebied aankocht, in 2016. Eric De Keersmaeker heeft de aankoop van het domein mee in goede banen geleid en is daarna samen met Filip Bleys, mezelf en nog andere leden van Natuurpunt, de onderafdeling gestart. Enkele geëngageerde buurtbewoners sloten zich bij ons aan en nu zijn we met ongeveer een twintigtal personen in totaal. Het is een vrijwilligersnetwerk, dus de opkomst op werkdagen en evenementen varieert sterk en onze ploeg blijft steeds groeien. Na opendeurdagen en evenementen komen er telkens nieuwe leden bij. We zijn ook een relatief jonge ploeg (in vergelijking met andere onderafdelingen), dus onze bijeenkomsten zijn ook voornamelijk in het weekend en vakantieperiodes.”

“Onze werking situeert zich grotendeels in het natuurgebied van de Kleiputten, maar we gaan ook vaak aan de slag aan de Oude Nete-arm in Rumst en af en toe ook op andere plekken in de buurt. Onze bedoeling is om de natuur in zijn geheel te beschermen en de natuurlijke ecosystemen zo goed mogelijk te bewaren en de toegankelijke delen ook toegankelijk te maken en houden. Ons takenpakket is dan ook heel uitgebreid en wisselend. We doen doorheen het jaar aan onderhoudswerken zoals maaien, omgevallen bomen opruimen, toegangswegen vrijmaken, vijvers onderhouden… In de winter is er vaak tijd om iets grotere werken aan te pakken, omdat er dan geen planten in bloei staan en het geen broedseizoen is.”

“Eén van onze grotere projecten is de renovatie van de oude smidse (gebouw waar vroeger een smid aan de kleikarretjes werkte) en de naastgelegen vijver omvormen tot een plek waar scholen op excursie kunnen komen om onder meer aan wateronderzoek te doen. Daarvoor moesten we eerst het gebouw van de vroegere smidse aanpakken: we kuisten het helemaal op en daarna bouwden we het gedeeltelijk opnieuw op met tweedehands materialen en authentieke bakstenen van de lokale steenbakkerijen. De vijver pakken we ook aan, zodat er meer biodiversiteit aanwezig zal zijn. We bouwen dan een houten platform aan de vijver, om de flora en fauna goed te kunnen bestuderen. Op die manier zal het een erg leerrijke plek worden om leuke en interessante excursies te beleven. We kregen daarvoor financiële steun van Cummins.”

“Daarnaast wordt er dit najaar ook gestart met de bouw van een eerste ‘eco-corridor’ van de Rupel naar de Kleiputten. Dit zal een soort groene brug vormen voor diersoorten zoals de otter en de bever, die nu gesignaleerd zijn aan de andere oever van de Rupel. Door een eco-corridor aan te leggen kunnen deze diersoorten hun weg terugvinden naar het natuurgebied in de Kleiputten. Met zijn vele vijvers is dat namelijk een ideale plek voor dieren zoals onder meer otters en bevers. We blijven verder ook inzetten op die vijvers in het gebied. Een heel aantal zijn namelijk bijna volledig dichtgegroeid en moeten opnieuw vrijgemaakt worden om dieren en planten te laten heropleven. Sommige vijvers hebben ook te steile oevers, waardoor er amper begroeiing op groeit. Door de oevers opnieuw glooiend te maken zullen zij ook meer vogels aantrekken, die hun voedsel vaak in het ondiepe zoeken. Ook de kamsalamander, wiens populatie achteruit lijkt te gaan, krijgt komend werkjaar extra aandacht.”

“Werk genoeg dus, maar vooral mooie vooruitzichten om het natuurgebied in de Kleiputten een waardevolle plek te maken met een verscheidenheid aan dieren en planten.”

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Onthaal

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 11
Fax fax
03 844 32 32
e-mail