Duurzaam vervoer

Zo was het

Tijdens de klimaatactiedag op 21 maart 2015 ondertekende de gemeente Rumst het Europese burgemeesterconvenant voor lokale duurzame energie. Hierbij gaat onze gemeente het engagement aan om tegen 2020 de CO2-uitstoot op het grondgebied Rumst met minstens 20% te verminderen. Dit engagement is belangrijk in de strijd tegen de klimaatverandering.
De gemeenteraad keurde in februari 2016 het klimaatactieplan goed.

Bij de vervanging in het wagenpark van het lokaal bestuur Rumst werd gezocht naar een milieuvriendelijkere oplossing, met een voorkeur voor duurzaam vervoer.

Zo is het nu

Op 25 september 2021 viert de hele wereld de zesde verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde Naties, een langetermijnagenda met 17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen 2030. Deze doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. De engagementen van het lokaal bestuur werden geëvalueerd en nieuwe doelstellingen werden opgenomen in het meerjarenplan en in de burgemeestersconvenant dd 26 november 2020 en de beleidsnota klimaat en duurzaamheid dd 24 juni 2021.

Het lokaal bestuur neemt als organisatie een voorbeeldrol op. Ook de vervoersmiddelen worden duurzamer met een inzet in CNG-wagens en de uitbreiding van het aantal dienstfietsen.

Er werden twee nieuwe bestelwagens met open laadbak en materiaalkoffer, op CNG in bedrijf gebracht. Vijf elektrische dienstfietsen werden omwille van de hoogten die moeten overbrugd worden in gebruik genomen.

Hier willen we naar toe

We zetten voor de dienstverplaatsingen bij de gemeentelijke diensten het duurzaam vervoer in en breiden het dienstfietsenpark uit.

In de vervoersregio wordt de inrichting van een mobipunt in het centrum van elke deelgemeente vooropgesteld. Met onder meer het realiseren van een auto-deelpark en de oplaadpunten voor elektrische wagens wordt ook bijgedragen tot duurzamer verplaatsingen  van meerdere inwoners.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
e-mail

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen