naar top

Doortrekking N171 in Rumst tussen N177 en Eikenstraat

Algemene info

Inleiding

De Vlaamse overheid wil de Rupelregio beter toegang geven op het hogere weggennet, de industrieterreinen vlotter ontsluiten en het sluipverkeer uit de dorpskernen van Rumst, Aartselaar en Boom weren. Dit gebeurt gefaseerd.

De eerste twee fasen zijn afgerond:

 • Fase 1: aanleg van de rotonde N171 boven de A12.
 • Fase 2: ‘De Banaan’ tussen het industrieterrein van Niel en de N177.

Om het sluipverkeer uit de woonwijken te houden en de doortochten van Mortsel en Borsbeek te ontlasten van doorgaand sluipverkeer en zwaar verkeer in het bijzonder, wil het Agentschap Wegen en Verkeer werk maken van de derde en laatste fase:

 • Fase 3: de doortrekking van de N171 tussen de rotonde boven de A12 (ter hoogte van het AZ Heilige Familie) tot aan de Eikenstraat op de grens met Kontich en Rumst.

Doel?

De derde fase van de N171 moet vooral de Pierstraat in Aartselaar ontlasten van de hoge verkeersdruk en de verkeersveiligheid en leefbaarheid van deze woonstraat bevorderen.

Daarnaast verbindt de weg het stedelijk gebied rond Boom (Rumst, Niel, Aartselaar, Schelle) met het hoofdwegennet in oostelijke richting. De Rupelstreek is namelijk in westelijke en in zuidelijke richting moeilijk ontsluitbaar.

Veiligheid voor de zwakke weggebruikers vormt een belangrijk aandachtspunt. Door een vlotte verbinding voor auto- en vrachtverkeer aan te leggen, verbetert op lokale wegen de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en de doorstroming voor openbaar vervoer. Rond de verbindingsweg wordt een voldoende fijnmazig fiets- en voetgangersnetwerk aangelegd om de kernen met elkaar te verbinden, maar ook om de verbinding te maken met het ziekenhuis, de scholen en lokale recreatiedomeinen.

Het is niet de bedoeling om de N171 te laten functioneren als verbindingsweg tussen de A12 en de E19 op het niveau van de hoofdwegen. Daarvoor dienen de ring van Antwerpen (R1) en de ring van Brussel (R0). Daarom wordt er geen op- en afrit voorzien van de N171 en de N177 naar/van de A12 ter hoogte van de rotondebruggen.

Informeer je over deze werken via deze knop:

Doortrekking N171 in Rumst tussen N177 en Eikenstraat


De scopingnota is op 29/1/2020 ingediend bij de dienst MER en kan alvast ingekeken worden bij de gemeenten Rumst en Aartselaar of via de link onderaan deze webpagina. Vanaf maandag 3 februari zal hij ook officieel ter inzage liggen via de dienst MER (www.mervlaanderen.be). Vanaf 3 februari start dan ook de officiële inspraakperiode. Deze loopt tot en met 3 maart 2020.

Hoe kan ik reageren?

De scopingnota kan je raadplegen onderaan deze pagina of via de website van MER Vlaanderen. De nota ligt ook ter inzage op de gemeentehuizen van Rumst en Aartselaar.

Voor alle duidelijkheid lijsten we hieronder nog eens de verschillende manieren op waarop je een inspraakreactie kan indienen.

 1. Via digitaal formulier op website AWV
  Met dit digitaal formulier kan je een inspraakreactie indienen. Wij bezorgen alle reacties na afloop van de inspraakperiode aan het Team MER.
   
 2. Op papier via de gemeenten Rumst en Aartselaar
  Op de gemeentehuizen van Rumst en Aartselaar zijn papieren inspraakformulieren beschikbaar om te reageren. Het ingevulde formulier deponeer je vervolgens in de voorziene inspraakbox.
   
 3. Per brief of via e-mail aan MER Vlaanderen
  Reageren kan ook per brief aan Team MER, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via mail naar: mer@vlaanderen.be.
   

Wie tijdens de infomarkt van 15 januari in SBSO Groenlaar een inspraakreactie in de inspraakbox deponeerde, hoeft dit nu niet opnieuw te doen, tenzij er andere klemtonen of aanvullingen zijn.

Terug naar overzicht

Technische fiche

 • Bouwheer: Agentschap Wegen en Verkeer

Deelgemeente

Contact

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van Agentschap Wegen en Verkeer blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. Telkens als er nieuws te melden valt over het project ontvangen geabonneerden een mailtje. Interesse? Schrijf je hier in op de nieuwsbrief. 

Status

Geplande projecten

Deel deze pagina