naar top

Doortrekking N171 in Rumst tussen N177 en Eikenstraat

Algemene info

Webinars op 15 en 16 september

Het onderzoek voor de project-MER voor de doortrekking van de N171 fase 3 is afgerond. We lichten de resultaten en het verdere verloop van het project graag aan u toe tijdens twee online webinars.

  • woensdag 15 september 2021 van 14 tot 16 uur
  • of donderdag 16 september 2021 van 18 tot 20 uur

Inleiding

De Vlaamse overheid wil de Rupelregio beter toegang geven op het hogere weggennet, de industrieterreinen vlotter ontsluiten en het sluipverkeer uit de dorpskernen van Rumst, Aartselaar en Boom weren. Dit gebeurt gefaseerd.

De eerste twee fasen zijn afgerond:

  • Fase 1: aanleg van de rotonde N171 boven de A12.
  • Fase 2: ‘De Banaan’ tussen het industrieterrein van Niel en de N177.

Om het sluipverkeer uit de woonwijken te houden en de doortochten van Mortsel en Borsbeek te ontlasten van doorgaand sluipverkeer en zwaar verkeer in het bijzonder, wil het Agentschap Wegen en Verkeer werk maken van de derde en laatste fase:

  • Fase 3: de doortrekking van de N171 tussen de rotonde boven de A12 (ter hoogte van het AZ Heilige Familie) tot aan de Eikenstraat op de grens met Kontich en Rumst.

Doel?

De derde fase van de N171 moet vooral de Pierstraat in Aartselaar ontlasten van de hoge verkeersdruk en de verkeersveiligheid en leefbaarheid van deze woonstraat bevorderen.

Daarnaast verbindt de weg het stedelijk gebied rond Boom (Rumst, Niel, Aartselaar, Schelle) met het hoofdwegennet in oostelijke richting. De Rupelstreek is namelijk in westelijke en in zuidelijke richting moeilijk ontsluitbaar.

Veiligheid voor de zwakke weggebruikers vormt een belangrijk aandachtspunt. Door een vlotte verbinding voor auto- en vrachtverkeer aan te leggen, verbetert op lokale wegen de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en de doorstroming voor openbaar vervoer. Rond de verbindingsweg wordt een voldoende fijnmazig fiets- en voetgangersnetwerk aangelegd om de kernen met elkaar te verbinden, maar ook om de verbinding te maken met het ziekenhuis, de scholen en lokale recreatiedomeinen.

Het is niet de bedoeling om de N171 te laten functioneren als verbindingsweg tussen de A12 en de E19 op het niveau van de hoofdwegen. Daarvoor dienen de ring van Antwerpen (R1) en de ring van Brussel (R0). Daarom wordt er geen op- en afrit voorzien van de N171 en de N177 naar/van de A12 ter hoogte van de rotondebruggen.

Informeer je over deze werken via deze knop:

Doortrekking N171 in Rumst tussen N177 en Eikenstraat


PROJECTVERLOOP

Studiewerk en inspraak

De afgelopen jaren is er al studiewerk verricht en werd een eerste ontwerp opgesteld. Dit ontwerp werd in 2019-2021 verder onderworpen aan een milieueffectenrapport (project-MER). De onderzoekers bestuurden de effecten van de nieuwe verbindingsweg op mens en milieu grondig. Dat laat toe om het ontwerp zo goed mogelijk in de omgeving in te passen en de effecten op de omgeving te beperken.Om een goed zicht te krijgen op de effecten van de weg op de omgeving betrok de Vlaamse overheid alle belanghebbenden (bewoners, verenigingen, bedrijvenzones, buurt- en actiegroepen…) en geïnteresseerden uit de ruime omgeving nauw bij de opmaak van deze studie. In 2019 en 2020 kreeg iedereen de kans om mee na te denken over het project tijdens verschillende inspraakmomenten.Het eigenlijke onderzoek nam langer tijd in beslag dan aanvankelijk gedacht. Door de corona-maatregelen was het namelijk lange tijd niet mogelijk om betrouwbare geluidsmetingen te doen.Het onderzoek is ondertussen voltooid. In september 2021 worden de resultaten voorgelegd aan alle betrokkenen.

De volgende stappen

Eens de keuze voor een bepaalde variant gemaakt is, worden de plannen in detail uitgetekend. Met dit ontwerp wordt een omgevingsvergunning aangevraagd, ten vroegste in het voorjaar van 2021. Parallel lopen de grondverwervingen verder. De werken op het terrein starten zodra de omgevingsvergunning en de onteigeningen rond zijn. 
 
Terug naar overzicht

Technische fiche

  • Bouwheer: Agentschap Wegen en Verkeer

Deelgemeente

Contact

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van Agentschap Wegen en Verkeer blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. Telkens als er nieuws te melden valt over het project ontvangen geabonneerden een mailtje. Interesse? Schrijf je hier in op de nieuwsbrief. 

Status

Geplande projecten
  • AWV - Uitsnede Eikenstraat basis-, doorstromings- en ontsluitingsvariant
  • AWV - Uitsnede Predikherenhoevestraat basis-, doorstromings- en ontsluitingsvariant

Deel deze pagina